Komisje, rady, zespoły

Nazwa Data powołania Wydział obsługującysortuj malejąco Charakter obligatoryjny
Rada Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 29.11.2019 Wydział Zdrowia Tak
Wielkopolski Wojewódzki Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS 20.02.2019 Wydział Zdrowia Tak
Wojewódzka Komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w Poznaniu 05.12.2018 Wydział Zdrowia Tak
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych 24.08.2017 Wydział Zdrowia Tak
Zespół doradczy do spraw rolnictwa 27.06.2018 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Nie
Komisja egzaminacyjna do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami 04.12.2019 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan 30.04.2015 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Komisja Wojewódzka do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego 18.07.2016 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Wojewódzki zespół nadzorujący realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków 13.04.2016 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 19.04.2019 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak

Strony