Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 19.03.2019
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
11/19 06.02.2019 Plik referent prawny do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 11/19 18.02.2019 Pobierz
10/19 06.02.2019 Microsoft Office document icon administrator ds. obsługi Punktu Informacyjnego w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 10/19 18.02.2019 Pobierz
9/19 06.02.2019 Microsoft Office document icon operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 9/19 31.12.2019 Pobierz
8/19 04.02.2019 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 8/19 14.02.2019 Pobierz
7/19 25.01.2019 Plik starszy specjalista do spraw: inwestycji i zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 7/19 04.02.2019 Pobierz
6/19 25.01.2019 Plik starszy specjalista do spraw: administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 6/19 04.02.2019
5/19 21.01.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 5/19 31.01.2019 Pobierz
4/19 21.01.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 4/19 31.01.2019 Pobierz
3/19 21.01.2019 Plik starszy inspektor do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 3/19 31.01.2019 Pobierz
2/19 15.01.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: planu zarządzania kryzysowego oraz zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 2/19 25.01.2019 Pobierz

Strony