Oferty pracy

Np. 5/17
Np. 19.10.2019
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
130/19 23.08.2019 Plik starszy specjalista do spraw: administrowania nieruchomościami w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 130/19 02.09.2019 Pobierz
129/19 13.08.2019 Plik starszy inspektor do spraw: obsługi klienta i realizacji wniosków paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu – Delegatura w Kaliszu nr ref. 129/19 23.08.2019 Pobierz
128/19 13.08.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań wojewody w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, organizowania działań na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi i wsparcia ofiarom handlu ludźmi w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 128/19 23.08.2019 Pobierz
127/19 13.08.2019 Plik starszy specjalista do spraw: księgowości wydatków, przekazywania środków finansowych oraz sprawozdawczości w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 127/19 23.08.2019 Pobierz
126/19 09.08.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: obsługi resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 126/19 19.08.2019 Pobierz
125/19 02.08.2019 Plik starszy specjalista do spraw: administracji architektoniczno-budowlanej dot. dróg, gospodarki wodnej, kolei, terenów zamkniętych w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 125/19 12.08.2019 Pobierz
124/19 02.08.2019 Plik specjalista do spraw: obsługi dokumentacji wpływającej i wytworzonej w Wydziale w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 124/19 12.08.2019 Pobierz
123/19 31.07.2019 Plik referent do spraw: obsługi organizacyjnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 123/19 12.08.2019 Pobierz
122/19 31.07.2019 Plik referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 122/19 12.08.2019 Pobierz
121/19 31.07.2019 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 121/19 12.08.2019 Pobierz

Strony