Oferty pracy

PDF icon Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
PDF icon Informacja o prywatności

Komunikat

Informacja o wznowieniu poszczególnych postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 18.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
21/20 13.02.2020 Plik inspektor do spraw: obsługi kancelaryjnej w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 21/20 (95,31 KB) 21.02.2020 Pobierz
20/20 13.02.2020 Plik inspektor do spraw: obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu - Terenowy Punkt Paszportowy w Ostrowie Wielkopolskim nr ref. 20/20 (95,93 KB) 24.02.2020 Pobierz
19/20 11.02.2020 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 19/20 (96,21 KB) 21.02.2020 Pobierz
18/20 11.02.2020 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami nierolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 18/20 (95,67 KB) 21.02.2020 Pobierz
17/20 10.02.2020 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 17/20 (95,58 KB) 20.02.2020 Pobierz
16/20 10.02.2020 Plik NABÓR ANULOWANY (95,01 KB) 17.02.2020
15/20 06.02.2020 Plik specjalista do spraw: rachuby płac w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 15/20 (96,03 KB) 17.02.2020 Pobierz
14/20 06.02.2020 Plik specjalista do spraw: rozliczania operacji dokonywanych służbowymi kartami płatniczymi, ewidencji i rozliczania operacji bankowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 14/20 (95,48 KB) 17.02.2020 Pobierz
13/20 31.01.2020 Plik starszy specjalista do spraw: statystyki, profilaktyki i promocji zdrowia w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 13/20 (96,04 KB) 10.02.2020 Pobierz
12/20 29.01.2020 Plik administrator ds. obsługi kancelaryjnej i klientów zewnętrznych w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 12/20 (24,14 KB) 10.02.2020 Pobierz

Strony