Oferty pracy

Np. 5/17
Np. 20.10.2019
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
110/19 22.07.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw realizacji zadań wojewody w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, organizowania działań na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi i wsparcia ofiarom handlu ludźmi w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 110/19 02.08.2019 Pobierz
109/19 15.07.2019 Plik starszy specjalista do spraw: obywatelstwa w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 109/19 25.07.2019 Pobierz
108/19 15.07.2019 Plik starszy specjalista do spraw: obywatelstwa w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 108/19 25.07.2019 Pobierz
107/19 11.07.2019 Plik starszy specjalista do spraw: koordynacji świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 107/19 23.07.2019 Pobierz
106/19 11.07.2019 Plik starszy specjalista do spraw: nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 106/19 22.07.2019 Pobierz
105/19 11.07.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 105/19 22.07.2019 Pobierz
104/19 11.07.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 104/19 22.07.2019 Pobierz
103/19 11.07.2019 Plik starszy inspektor do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 103/19 22.07.2019 Pobierz
102/19 08.07.2019 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli podmiotów leczniczych w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 102/19 18.07.2019 Pobierz
101/19 08.07.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu nr ref. 101/19 18.07.2019 Pobierz

Strony