Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 22.03.2019
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
21/19 14.03.2019 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 21/19 25.03.2019
20/19 13.03.2019 Plik starszy specjalista do spraw: rolnictwa i rozwoju wsi w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 20/19 25.03.2019
19/19 13.03.2019 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 19/19 25.03.2019
18/19 13.03.2019 Plik starszy specjalista do spraw: inwestycji i zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 18/19 25.03.2019
17/19 11.03.2019 Plik starszy inspektor do spraw: obsługi klienta i realizacji wniosków paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu – Delegatura w Pile nr ref. 17/19 21.03.2019
16/19 04.03.2019 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 16/19 14.03.2019
15/19 04.03.2019 Plik inspektor do spraw: obsługi sekretariatu Wydziału w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 15/19 14.03.2019
14/19 04.03.2019 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 14/19 14.03.2019
13/19 13.02.2019 Plik starszy specjalista do spraw: szkoleń i rozwoju zawodowego w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 13/19 25.02.2019
12/19 12.02.2019 Microsoft Office document icon strażnik straży łowieckiej w Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu nr ref. 12/19 22.02.2019

Strony