Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 20.06.2019
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
77/19 20.05.2019 Plik starszy specjalista do spraw: ewidencji księgowej dochodów oraz sprawozdawczości w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 77/19 30.05.2019
76/19 20.05.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 76/19 30.05.2019
75/19 20.05.2019 Plik starszy specjalista do spraw: sprawozdawczości oraz księgowości w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 75/19 30.05.2019
78/19 17.05.2019 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi sekretariatu w Gabinecie Wojewody WUW w Poznaniu nr ref. 78/19 27.05.2019
74/19 16.05.2019 Plik inspektor do spraw: obsługi kancelaryjnej w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 74/19 27.05.2019 Pobierz
72/19 16.05.2019 Plik referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 72/19 27.05.2019
73/19 14.05.2019 Plik starszy specjalista do spraw: ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 73/19 30.05.2019
71/19 14.05.2019 Plik starszy specjalista do spraw: koordynacji świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 71/19 30.05.2019
70/19 13.05.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: finansowych systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 70/19 23.05.2019
69/19 13.05.2019 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi informacyjnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 69/19 23.05.2019

Strony