Oferty pracy

PDF icon Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
PDF icon Informacja o prywatności

Komunikat

Informacja o wznowieniu poszczególnych postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 19.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
51/20 30.07.2020 Plik Starszy specjalista do spraw: cudzoziemców w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu nr ref. 51/20 (95,66 KB) 10.08.2020
50/20 25.06.2020 Plik Inspektor do spraw: obsługi klienta i realizacji wniosków paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu – Delegatura w Kaliszu nr ref. 50/20 (95,68 KB) 10.07.2020
49/20 31.03.2020 Plik Inspektor do spraw: obsługi klienta i realizacji wniosków paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu – Delegatura w Kaliszu nr ref. 49/20 (95,05 KB) 20.04.2020 Pobierz
48/20 30.03.2020 Plik Starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu III) WUW w Poznaniu nr ref. 48/20 (95,23 KB) 20.04.2020
47/20 30.03.2020 Plik Referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu III) WUW w Poznaniu nr ref. 47/20 (94,95 KB) 20.04.2020
46/20 30.03.2020 Plik Starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu II) WUW w Poznaniu nr ref. 46/20 (18,69 KB) 20.04.2020
45/20 30.03.2020 Plik Referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu II) WUW w Poznaniu nr ref. 45/20 (94,36 KB) 20.04.2020
44/20 30.03.2020 Plik Referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu I) WUW w Poznaniu nr ref. 44/20 (94,41 KB) 20.04.2020
43/20 30.03.2020 Plik Starszy specjalista do spraw: realizacji decyzji w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Realizacji) WUW w Poznaniu nr ref. 43/20 (95,02 KB) 20.04.2020
42/20 27.03.2020 Plik Starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Obsługi) WUW w Poznaniu nr ref. 42/20 (97,16 KB) 20.04.2020

Strony