Oferty pracy

Komunikat

Informacja o realizacji kolejnych etapów postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
81/21 15.09.2021 PDF icon Starszy inspektor ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 81/21 (67,67 KB) 27.09.2021 Aplikuj online
80/21 09.09.2021 PDF icon starszy specjalista ds. obsługi informacyjnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 80/21 (69,69 KB) 20.09.2021
79/21 09.09.2021 PDF icon starszy inspektor ds. sprawozdawczości, należności budżetowych oraz rozliczeń bankowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 79/21 (69,96 KB) 20.09.2021
78/21 07.09.2021 PDF icon specjalista ds. legalizacji pobytu cudzoziemców w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu - Delegatura w Lesznie nr ref. 78/21 (68,61 KB) 17.09.2021
77/21 07.09.2021 PDF icon referent ds. wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu II) WUW w Poznaniu nr ref. 77/21 (67,48 KB) 17.09.2021
76/21 03.09.2021 PDF icon starszy inspektor ds. obiegu dokumentów i obsługi systemów centralnych w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 76/21 (69,49 KB) 13.09.2021
75/21 01.09.2021 PDF icon kierownik oddziału ds. kierowania Dyspozytornią Medyczną w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 75/21 (69,59 KB) 13.09.2021
74/21 NABÓR ANULOWANY 27.08.2021 PDF icon inspektor wojewódzki ds. ewidencji wydatków budżetowych, podróży służbowych, ZFŚS, sum depozytowych i sum na zlecenie w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 74/21 - NABÓR ANULOWANY (71,82 KB) 06.09.2021 Pobierz
73/21 27.08.2021 PDF icon starszy inspektor ds. zarządzania dokumentacją księgową oddziału w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 73/21 (69,2 KB) 06.09.2021
72/21 20.08.2021 PDF icon starszy specjalista ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu - Delegatura w Koninie nr ref. 72/21 (69,01 KB) 30.08.2021

Strony