Oferty pracy

PDF icon Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
PDF icon Informacja o prywatności

Komunikat

Informacja o wznowieniu poszczególnych postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 06.08.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
42/20 - nabór wstrzymany 27.03.2020 Plik Starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Obsługi) WUW w Poznaniu nr ref. 42/20 20.04.2020
41/20 27.03.2020 Plik Starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Zatrudnienia I) WUW w Poznaniu nr ref. 41/20 20.04.2020
40/20 27.03.2020 Plik Starszy inspektor do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 40/20 20.04.2020
39/20 26.03.2020 Plik Inspektor wojewódzki do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 39/20 20.04.2020
38/20 26.03.2020 Plik Referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami nierolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 38/20 20.04.2020 Pobierz
37/20 26.03.2020 Plik Referent prawny do spraw: kontroli w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 37/20 20.04.2020
36/20 25.03.2020 Plik Specjalista do spraw: obsługi kancelaryjno-technicznej w Gabinecie Wojewody WUW w Poznaniu nr ref. 36/20 20.04.2020
34/20 16.03.2020 Plik Starszy specjalista do spraw: obsługi informacyjnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 34/20 20.03.2020
33/20 16.03.2020 Plik Starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 33/20 20.03.2020
35/20 11.03.2020 Plik Referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 35/20 23.03.2020

Strony