Oferty pracy

PDF icon Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
PDF icon Informacja o prywatności

Komunikat

Informacja o wznowieniu poszczególnych postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
80/20 02.10.2020 PDF icon starszy specjalista do spraw: planowania i realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 80/20 (162,6 KB) 12.10.2020
79/20 02.10.2020 PDF icon inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru nad organami gmin w zakresie ewidencji ludności, udostępniania danych, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 79/20 (167,98 KB) 12.10.2020
77/20 01.10.2020 PDF icon starszy specjalista do spraw: kontroli w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 77/20 (165,52 KB) 12.10.2020
76/20 01.10.2020 PDF icon starszy specjalista do spraw: kontroli w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 76/20 (165,6 KB) 12.10.2020
75/20 01.10.2020 PDF icon starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 75/20 (166,14 KB) 12.10.2020
78/20 30.09.2020 PDF icon specjalista do spraw: obsługi sekretariatu Biura Organizacyjno-Administracyjnego w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 78/20 (165,14 KB) 12.10.2020
74/20 29.09.2020 PDF icon inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 74/20 (166,25 KB) 09.10.2020
73/20 29.09.2020 PDF icon inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 73/20 (167,59 KB) 09.10.2020
72/20 28.09.2020 PDF icon starszy specjalista do spraw: obsługi sekretariatu dyrekcji w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 72/20 (188,09 KB) 08.10.2020
71/20 11.09.2020 Plik inspektor do spraw: obsługi sekretariatu Wydziału w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 71/20 (95,82 KB) 21.09.2020 Pobierz

Strony