Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw ekonomii społecznej

Data powołania: 
15.05.2023
Wydział obsługujący: 
Wydział Polityki Społecznej
Charakter obligatoryjny: 
Nie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz.190), 15.05.2023 r. Wojewoda Wielkopolski ustanowił Hannę Zawadkę Pełnomocnikiem  do spraw ekonomii społecznej.

Do zakresu zadań realizowanych przez Pełnomocnika należy w szczególności koordynacja zadań podejmowanych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, w tym:

  • współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do spraw ekonomii społecznej, podmiotami ekonomii społecznej, organami administracji publicznej i instytucjami, które działają na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;
  • podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia aktywności w zakresie rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa wielkopolskiego;
  • inicjowanie działań służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • podejmowanie działań służących upowszechnianiu, promocji i edukacji w obszarze ekonomii społecznej na terenie województwa wielkopolskiego;
  • udział w dialogu dotyczącym rozwoju ekonomii społecznej prowadzonym na poziomie administracji rządowej i samorządowej.
Autor: Olga Kowal
Data utworzenia: 16.05.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 16.05.2023 - 10:13
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 16.05.2023 - 10:29