Rzecznik Dyscyplinarny dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii

Data powołania: 
24.04.2020
Wydział obsługujący: 
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu
Autor: Marta Grobelna
Data utworzenia: 24.04.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.08.2022 - 08:30
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.08.2022 - 08:30