Petycje 2019

Petycje złożone do Wojewody Wielkopolskiego w roku 2019

Lp. Data złożenia Wnoszący petycję* Przedmiot petycji Stan realizacji Przewidywany termin  / sposób załatwienia Wydział
1 19.03.2019 Mieszkańcy sołectwa Wielkawieś gm. Stęszew za pośrednictwem Burmistrza Stęszewa Pomoc w likwidacji składowiska odpadów potencjalnie zagrażających, porzuconych na ternie miejscowości Wielkawieś
 Treść petycji
zakończono
9.04.2019
 Odpowiedź na petycję ZK
2 15.03.2019 Starostwo Powiatowe we Wrześni Relokacja ZRM z m. Pyzdry do m. Gizałki
 Treść petycji
zakończono
5.04.2019
 Odpowiedź na petycję ZD
3 18.03.2019 Urząd Miejski w Pyzdrach Relokacja ZRM z m. Pyzdry do m. Gizałki
 Treść petycji
zakończono
5.04.2019
 Odpowiedź na petycję ZD
4 26.03.2019 Urząd Gminy w Kołaczkowie Relokacja ZRM z m. Pyzdry do m. Gizałki
 Treść petycji
zakończono
5.04.2019
 Odpowiedź na petycję ZD
5 27.03.2019 Urząd Miejski w Pyzdrach Relokacja ZRM z m. Pyzdry do m. Gizałki
 Treść petycji
zakończono
5.04.2019
 Odpowiedź na petycję ZD

*Dane osobowe usunięte na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, Art. 8.1.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach [t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1123, z 2018 r. poz. 130]

Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 19.03.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 19.03.2019 - 13:06
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.04.2019 - 12:34