Archiwum wydarzeń - Grudzień 2007

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek podpisał dziś (31 bm.) rozporządzenie zmieniające wcześniejsze rozporządzenie w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań - Krzesiny. Dokument wprowadza między innymi ograniczenia dla poszczególnych stref (3 strefy) w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób korzystania z terenów w obszarze ograniczonego użytkowania, którego powierzchnia całkowita wynosi około 224 km kwadratowych.

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie, powołał z dniem 27 grudnia 2007 roku Przemysława Pacię na stanowisko wicewojewody wielkopolskiego.

Podczas dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, wojewoda wielkopolski Piotr Florek wręczył Lechowi Dymarskiemu Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. To wysokie odznaczenie przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej było docenieniem wybitnych zasług w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, a także osiągnięć w pracy zawodowej i społecznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju.

Pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich zabrzmiało dziś echo apelu poległych ku czci powstańców, którzy 89. lat temu oddawali życie w imię wolności i niepodległości.

Jak co roku w świątecznej atmosferze, pełnej życzliwości i ciepła, urzędnicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dzielili się opłatkiem. Życzenia świąteczne złożył im wojewoda Piotr Florek oraz kapelan urzędników ks. dr Rafał Pajszyk. Do Urzędu dotarło także betlejemskie światełko pokoju, które przekazały wojewodzie harcerki z Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

O tym, jak dostojnie wygląda wojewoda w czapce świętego Mikołaja, mogły przekonać się dzieci z Domu Dziecka w Gnieźnie. Dziś szef wielkopolskich urzędników przekazał wychowankom tej placówki świąteczne upominki, zebrane i przygotowane przez pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

W sobotę w Koninie, z udziałem podsekretarza stanu w ministerstwie infrastruktury Barbary Kondrat oraz wojewody wielkopolskiego Piotra Florka, odbyły się uroczystości oddania do użytku największej w historii miasta inwestycji - przeprawy przez Watrę.

Przy wigilijnym stole odbyło się w Gnieźnie spotkanie pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i pozostałych służb konserwatorskich z Wielkopolski. W wigilijnym spotkaniu wziął także udział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, generalny konserwatora zabytków Tomasz Merta oraz wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

Dzisiaj, 14 grudnia, wojewoda wielkopolski Piotr Florek wystąpił do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z wnioskiem o powołanie Pana Przemysława Paci na stanowisko I wicewojewody wielkopolskiego.

W całym kraju, również w Poznaniu obchodzono wczoraj Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. W obchodach 26. rocznicy tamtych bolesnych wydarzeń wziął udział wojewoda wielkopolski Piotr Florek, parlamentarzyści, władze samorządowe, związkowcy oraz osoby internowane w latach osiemdziesiątych.

Wczoraj w Pałacu Działyńskich w Poznaniu, wojewoda wielkopolski Piotr Florek wziął udział w uroczystym podsumowaniu konkursu "Wielkopolska Jakość". Wszystkim wyróżnionym wręczył okolicznościowe dyplomy.

Już po raz piąty wyłoniono finalistów konkursu "Poznański lider przedsiębiorczości". W tym roku ten zaszczytny tytuł przypadł w udziale ośmiu poznańskim firmom. Gratulacje oraz wyrazy uznania wszystkim laureatom złożył wojewoda wielkopolski Piotr Florek, który wspólnie ze starostą poznańskim Janem Grabkowskim oraz wiceprezydentem Poznania Tomaszem Kayserem wręczył statuetki oraz dyplomy.

Strony