Archiwum wydarzeń - Wrzesień 2009

Gościem uroczystych obchodów I Święta Wielkopolskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu był wicewojewoda Przemysław Pacia. Oddział w Poznaniu otrzymał imię słynnego wielkopolskiego podróżnika Arkadego Fiedlera, który w okresie po Powstaniu Wielkopolskim roku pełnił służbę żandarma.

Nowy rok rozpoczęli studenci Politechniki Poznańskiej. Rok akademicki 2009/2010 ma dla uczelni charakter szczególny - obchodzi w tym roku 90-lecie istnienia. W inauguracji uczestniczył wojewoda wielkopolski Piotr Florek - jeden z absolwentów PP. Od momentu powstania ukończyło ją blisko 75 tysięcy osób.

W sali im. Witolda Celichowskiego - pierwszego Wojewody Poznańskiego w odrodzonej Polsce - wojewoda Piotr Florek wręczył odznaczenia państwowe. Zasłużonym obywatelom Wielkopolski przekazane zostały między innymi: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę oraz Medal za Ofiarność i Odwagę.

Od dziś Szpital Miejski im. Józefa Strusia może pochwalić się nowym oddziałem neurochirurgii. Jest to drugi tego typu oddział w Poznaniu. Uroczystego poświęcenia dokonał Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak. Wśród zaproszonych gości obecny był wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

Jesienią wielkopolskie uczelnie inaugurują kolejny rok akademicki. Jedną z pierwszych placówek, które już rozpoczęły pierwszy semestr nowego roku jest Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu. W uroczystości wziął udział wicewojewoda Przemysław Pacia.

Innowacyjność stanowi podstawę tworzenia nowoczesnej gospodarki. O tym, jak udaje się wdrażać nowatorskie pomysły przez najbliższe dni debatować będą w Poznaniu eksperci podczas trzecich Światowych Dni Innowacji. W konferencji inaugurującej wziął udział wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie obchodzi w tym roku jubileusz 45-lecia powstania. Z tej okazji wojewoda wielkopolski Piotr Florek wręczył Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę najbardziej zasłużonym pracownikom tej instytucji, będące nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków, wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwu.

W wyjątkowym dla wielkopolskiego środowiska naukowego roku, 90 lat po powołaniu Wszechnicy Piastowskiej, którą później przekształcono w Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, oddano do użytku kolejną istotną inwestycję - Bibliotekę Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. W uroczystym otwarciu sąsiadującego z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim budynku wziął udział wojewoda Piotr Florek.

70 lat temu, w nocy z 26 na 27 września powołano w okupowanej Warszawie Służbę Zwycięstwu Polski - organizację konspiracyjną, która zapoczątkowała budowę Polskiego Państwa Podziemnego. W Poznaniu uczczono ten dzień odsłonięciem tablicy ku czci generała broni Władysława Andersa i i poświęceniem 600 tabliczek z nazwiskami ofiar II wojny światowej na symbolicznym cmentarzu.

Tegoroczne obchody Święta Służby Celnej odbywają się w wyjątkowej, rocznicowej atmosferze - Polska Służba Celna obchodzi w tym roku 90-lecie powstania administracji celnej, 10-lecie powstania Służby Celnej oraz 5-lecie przystąpienia do unii celnej w ramach Wspólnoty Europejskiej. W święcie wielkopolskich celników wziął wojewoda Piotr Florek.

Nagrody zwycięzcom sobotniego finału I Przeprawowego Pucharu Wielkopolski w Kaliszu wręczył wicewojewoda Przemysław Pacia. Od marca tego roku załogi gotowe sprawdzić umiejętności pokonywania bezdroży, pełnych trudnych podjazdów i brodów, rywalizowały na torach w Odolanowie, Miłosławiu i Kaliszu.

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek przekaże w formie darowizny samorządowi województwa wielkopolskiego nieruchomości Skarbu Państwa, wchodzące w skład byłego lotniska wojskowego Poznań - Ławica. Tereny po byłym lotnisku wojskowym otrzyma także - jako jedyne w kraju - starostwo powiatowe w Pile.

Strony