Archiwum wydarzeń - Listopad 2009

Na zaproszenie wojewody Piotra Florka - w sali pierwszego wojewody poznańskiego Witolda Celichowskiego Urzędu Wojewódzkiego - gościła grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu. Podczas spotkania uczniowie zapoznali się z zadaniami spoczywającymi na przedstawicielu rządu w terenie. Młodzież poznała także zasady funkcjonowania służby cywilnej oraz dowiedziała się jakie są najważniejsze zadania wojewody.

W jednej z kancelarii notarialnych w Pile wojewoda wielkopolski Piotr Florek podpisał dokumenty związane z przekazaniem na rzecz powiatu pilskiego - jako jedynego w Polsce - terenów po byłym lotnisku wojskowym. W formie darowizny samorządowi przekazane zostanie blisko 180 ha o wartości 150 mln złotych.

W Urzędzie Wojewódzkim wojewoda wielkopolski Piotr Florek wspólnie z zastępcą komendanta głównego PSP Markiem Kowalskim oraz wielkopolskim komendantem wojewódzkim PSP Wojciechem Mendelakiem odznaczył 26 funkcjonariuszy straży pożarnej Medalami za Długoletnią Służbę, nadawanymi przez Prezydenta RP.

Wysokie wyniki w nauce, sumienność i pracowitość - to najważniejsze cechy jakie posiadają młodzi stypendyści, którzy z rąk wicewojewody wielkopolskiego Przemysława Paci odebrali dyplomy za swoje osiągnięcia. Stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendia Ministra Edukacji Narodowej odebrało dziś ogółem ponad trzystu uczniów z Wielkopolski.

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów obchodzi w tym roku jubileusz 15-lecia powstania. Gościem uroczystej gali rocznicowej, która odbyła się podczas Targów Gmina 2009 był wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia. Stowarzyszenie powstało w Licheniu w 1994 roku z inicjatywy lokalnych sołtysów.

90 lat Sanepidu

25-11-2009

90-lecie działalności obchodzą w tym roku służby sanitarno-epidemiologiczne w Wielkopolsce. Z tej okazji Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu wspólnie z Przewodniczącym Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego, przygotował konferencję naukową. Najbardziej zasłużonym pracownikom inspekcji wojewoda Piotr Florek wręczył odznaki "Za zasługi dla ochrony zdrowia".

35 policjantów odebrało dziś Kryształowe Gwiazdy - wyróżnienia dla funkcjonariuszy, którzy ryzykując własnym życiem przyszli z pomocą innym. Gratulacje laureatom przekazał wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

Z najnowocześniejszymi technologiami ochrony środowiska i innowacjami służącymi ekologii zapoznać się można podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska Poleko 2009. W odbywającej się w ramach imprezy konferencji "Odnawialne źródła energii" wziął udział wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

Już po raz trzynasty w Poznaniu odbył się Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny, w którym wziął udział wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia. Tematem dominującym podczas tegorocznego spotkania była gospodarka odpadami - jej racjonalizacja, finansowanie oraz systematyzowanie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości.

80 lat Lazura

23-11-2009

Spółdzielnia Mleczarska w Nowych Skalmierzycach obchodzi w tym roku podwójny jubileusz - 80-lecie powstania oraz 50-lecie tradycji serów pleśniowych. Uroczystość była doskonałą okazją do podsumowań a także wręczenia wyróżnień najbardziej zasłużonym pracownikom firmy. Gościem rocznicowej gali był wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

Wojewoda Piotr Florek wspólnie z wicewojewodą Przemysławem Pacią gościli w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim ambasadora Kanady Daniela Costello, który złożył dziś swoją pierwszą wizytę w Poznaniu. Kanadyjski dyplomata był zainteresowany potencjałem gospodarczym, naukowym i kulturalnym regionu oraz funkcjonowaniem administracji rządowej i samorządowej na szczeblu województwa.
Ambasador podczas spotkania wyraził swoje uznanie dla zmian, jakie zaszły w Polsce po transformacji ustrojowej w roku 1989. Dyplomata zapowiedział, że z przyjemnością odwiedzi nasze miasto ponownie.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wojewoda wielkopolski Piotr Florek uczestniczył w uroczystości z okazji 90-lecia działalności Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu, podczas której wręczone zostały odznaczenia państwowe oraz wyróżnienia.

Strony