Archiwum wydarzeń - Sierpień 2012

W 32 lata od podpisania Porozumień Sierpniowych Poznań świętuje Dzień Solidarności i Wolności. W zorganizowanych przez wielkopolską „Solidarność” uroczystościach wziął udział wicewojewoda Przemysław Pacia.

Bezpieczeństwo na stadionach było głównym tematem posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył wojewoda wielkopolski Piotr Florek. Wojewoda, oprócz stałych członków WZZK, zaprosił na dzisiejsze spotkanie między innymi przedstawicieli poznańskiego magistratu, klubów sportowych, Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, firm ochroniarskich, PKP. Wszyscy oni znajdą się w składzie zespołu interdyscyplinarnego ds. imprez masowych.

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek spotkał się z przebywającym po raz pierwszy w Poznaniu ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Republiki Kazachstanu w RP Erikiem Utembajewem. Dyplomacie w spotkaniu towarzyszył radca-minister w Ambasadzie Kazachstanu w Warszawie Margułan Baimukhan.

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek był gościem XIV Wojewódzko-Diecezjalnych Dożynek Wielkopolskich, które odbyły się w niedzielę w Ostrowie Wielkopolskim. Uroczystości tegorocznego święta plonów miały charakter szczególny, bowiem zbiegły się z obchodzonym w tym roku 125-leciem istnienia powiatu ostrowskiego. Podczas mszy dziękczynnej, ordynariusz diecezji kaliskiej biskup Stanisław Napierała zaapelował o szacunek dla ziemi oraz dla tych, którzy ją uprawiają.

Współpraca gospodarcza, kulturalna oraz rozwój infrastruktury były tematami spotkania wojewody Piotra Florka z goszczącą w Poznaniu sekretarz stanu ds. europejskich Berlina Hellą Dunger-Löper. Podczas spotkania wojewoda przedstawił najważniejsze zadania i obowiązki spoczywające na przedstawicielu rządu w terenie oraz zapoznał gościa z funkcjonowaniem administracji rządowej i samorządowej na szczeblu województwa wielkopolskiego.

W sali im. Witolda Celichowskiego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, wojewoda wielkopolski Piotr Florek wręczył dziś odznaczenia państwowe. Zasłużeni Wielkopolanie uhonorowani zostali Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżami Wolności i Solidarności, Krzyżami Zasługi oraz Medalami za Ofiarność i Odwagę.

W niedzielę swoje święto obchodzili rolnicy w Siekierkach Wielkich. Dożynki, które są zwieńczeniem całorocznej pracy, zorganizowane zostały przez powiat poznański, gminę Kostrzyn oraz archidiecezję poznańską. Wśród zaproszonych gości obecny był wojewoda wielkopolski Piotr Florek. W swoim przemówieniu podkreślił, że trzeba nie tylko dziękować za urodzajne plony, ale przede wszystkim należy docenić ciężką pracę rolników.

Żołnierze, jako strażników polskich granic a także systemu światowego bezpieczeństwa wyróżnia Was mundur. Oddziały Wojska Polskiego wypełniają z poświęceniem dalekie misje i zobowiązania sojusznicze na różnych kontynentach - tymi słowami wojewoda wielkopolski Piotr Florek przywitał uczestników uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego, jednego z najważniejszych dla żołnierzy dni.

Od soboty funkcjonariusze z Powiatowej Komendy Policji w Złotowie służyć będą pod nowym sztandarem. W uroczystościach z okazji Święta Policji, połączonych z nadaniem sztandaru złotowskiej jednostce, uczestniczył wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

W Poznaniu odbyły się uroczystości z okazji 68. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w których uczestniczył wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia. Obchody rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod tablicą Armii Krajowej w krużgankach Kościoła oo. Dominikanów. Po mszy, w kościele Najświętszego Zbawiciela przy ulicy Fredry, którą odprawił biskup Zdzisław Fortuniak w intencji powstańców, uczestnicy przeszli pod Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, gdzie w godzinę "W" rozpoczęła się główna ceremonia rocznicowa.