Archiwum wydarzeń - Styczeń 2013

Blisko 50 zasłużonych Wielkopolan uhonorowanych zostało odznaczeniami państwowymi. Wojewoda wielkopolski Piotr Florek wręczył dziś Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Wolności i Solidarności, Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę i Medal za Ofiarność i Odwagę.

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek spotkał się dziś z ambasadorem Turcji Yasufem Ziya Özcanem, który po raz pierwszy odwiedził Poznań. Jak podkreślono podczas wizyty, Turcja to nie tylko ważny partner turystyczny, ale też główny kooperant Polski z obszaru Bliskiego Wschodu i Azji.

Kilkudziesięciu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu wzięło udział w spotkaniu z wolontariuszami Drużyny Szpiku. Na pytania młodzieży odpowiadał wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia, członek Drużyny. Opowiadał także o swojej działalności w Drużynie.

Otwarcie Budmy

29-01-2013

W Poznaniu pod hasłem „Budownictwo przyszłości. Inteligentna architektura" rozpoczęły się targi Budma 2013. W uroczystym otwarciu największego w Europie Środkowo-Wschodniej spotkania branży budowlanej wziął udział wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

Jak co roku, wojewoda Piotr Florek wspólnie z wicewojewodą Przemysławem Pacią gościli członków Korpusu Konsularnego Województwa Wielkopolskiego na tradycyjnym spotkaniu noworocznym. W sali Witolda Celichowskiego goście spotkania podsumowali minione dwanaście miesięcy współpracy oraz możliwości dalszej kooperacji w bieżącym roku.

Piąty raz w tym miesiącu, w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się akcja „Noworoczny Dar Krwi”, organizowana razem z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim i Drużyną Szpiku. Dzisiejszą akcję swoją obecnością wsparli wicewojewoda Przemysław Pacia i Katarzyna Bujakiewicz.

Wojewoda Piotr Florek spotkał się z rzemieślnikami zrzeszonymi w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej podczas tradycyjnego spotkania noworocznego. Starsi cechów oraz reprezentanci instytucji współpracujących z WIR spotykają się na początku nowego roku od blisko dwu dekad.

W Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej wojewoda wielkopolski Piotr Florek wręczył odznaczenia państwowe podczas Spotkania Przedsiębiorców.

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek na zaproszenie starosty gnieźnieńskiego wziął udział w uroczystym spotkaniu noworocznym, podczas którego wyróżniono pierwszych laureatów nagrody Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego.

Przebywający w stolicy regionu Ambasador Szwecji Staffan Herrström spotkał się z wojewodą wielkopolskim Piotrem Florkiem. Dyplomacie towarzyszyła małżonka. Spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń o funkcjonowaniu administracji rządowej i samorządowej na szczeblu wojewódzkim, a także zaprezentowanie rozwoju infrastruktury regionu.

Prezentacja dobrych praktyk, przepisów prawa dotyczących dzieci wielokulturowych i aspektów edukacji dzieci wielokulturowych, wielojęzycznych i obcojęzycznych było głównym celem wojewódzkiej konferencji „Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole”, otwartej przez wicewojewodę wielkopolskiego Przemysława Pacię i wielkopolskiego kuratora oświaty Elżbietę Walkowiak.

W tym roku na zwycięzcę aukcji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czeka przekazana przez wojewodę wielkopolskiego Piotra Florka unikatowa flaga olimpijska, podpisana przez wybitnych wielkopolskich sportowców. Olimpijczycy: Żaneta Glanc, Szymon Ziółkowski, Tadeusz Kulczycki, Ireneusz Golda i Zbigniew Orywał reprezentują 6 dekad wielkopolskiej lekkoatletyki. W niedzielę w holu poznańskiego Zamku zlicytowana zostanie też przekazana przez wojewodę piłka z podpisem Kuby Błaszczykowskiego.

Strony