Archiwum wydarzeń - Marzec 2013

Wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia był gościem uroczystości wręczenia zaświadczeń i nagród laureatom konkursów organizowanych dla uczniów szkół podstawowych Wielkopolski. 130 laureatów zostało zaproszonych do auli Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza na uroczystą galę, gdzie nagrody i gratulacje odebrali z rąk wicewojewody oraz wielkopolskiego kuratora oświaty Elżbiety Walkowiak.

Uczniowie Gimnazjum nr 23 w Poznaniu będą opiekować się sztandarem Szarych Szeregów Chorągwi Wielkopolska „Ul Przemysław”. Uroczyste przekazanie sztandaru w obecności kombatantów, harcerzy, nauczycieli i wicewojewody wielkopolskiego Przemysława Paci odbyło się w holu szkoły przy tablicy poświęconej Szarym Szeregom.

Z udziałem wojewody wielkopolskiego Piotra Florka odbyła się gala rozstrzygająca VI edycję Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i - Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski”. Celem konkursu było między innymi wyróżnienie firm, które są liderami innowacji.

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek wręczył Krzyże Kawalerskie Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w promowaniu polskiej kultury oraz upowszechnianiu międzynarodowego języka esperanto Stanisławowi Rynduchowi oraz Eugenowi Macko.

Tradycyjnie przed Wielkanocą wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia wraz z Drużyną Szpiku odwiedził małych pacjentów przy ulicy Szpitalnej w Poznaniu. Wolontariusze, wśród których znaleźli się Dorota Raczkiewicz, szefowa Drużyny, raperzy Mezo i Liber, piosenkarka Kasia Wilk i piłkarz Piotr Reiss przekazali małym pacjentom prezenty, słodycze, książki i koszulki.

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego w Poznaniu, której przewodniczy wojewoda wielkopolski Piotr Florek debatowała o możliwych rozwiązaniach wprowadzenia elastycznego rozliczania czasu pracy.

Warsztaty plastyczne, koncerty, występy artystyczne, pokazy ratownictwa medycznego - wszystko to można było zobaczyć w ramach pierwszego „Dnia Wrażliwości - Dnia Motyla”, który w tym roku odbył się pod hasłem „Podaj rękę Marysi”.

Wojewoda Piotr Florek wydał zarządzenie uwzględniające wniosek wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu, w którym wyraża zgodę na wystąpienie do prezydenta miasta Poznania z wnioskiem o wydanie decyzji o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu kompleksu obiektów sportowych „OLIMPIA” na poznańskim Golęcinie. Najdalej w poniedziałek, komendant wojewódzki policji Krzysztof Jarosz złoży stosowny wniosek na ręce prezydenta Ryszarda Grobelnego.

W Filharmonii w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja „Nowoczesne systemy informowania społeczeństwa o zagrożeniach”. Gościem spotkania poświęconego bezpieczeństwu publicznemu był wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

Od lutego w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego otwarta była wystawa przygotowana z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Podsumowaniem wystawy i dekady działalności stowarzyszenia był uroczysty finisaż z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Przemysława Paci.

W Poznaniu rozpoczęły się Targi Edukacyjne. Gościem uroczystości otwarcia był wojewoda wielkopolski Piotr Florek, który objął patronat honorowy nad XII Poznańskimi Spotkaniami Targowymi - Książka dla Dzieci i Młodzieży.

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski porucznika Stanisława Buszczaka za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Strony