Archiwum wydarzeń - Lipiec 2013

Wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia uczestniczył w ostatnim pożegnaniu zmarłego w ubiegłym tygodniu byłego wicewojewody wielkopolskiego Jerzego Błoszyka. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Wolsztynie, rodzinnej miejscowości zmarłego.

W Lubiatowie koło Drezdenka (woj. lubuskie), kilkanaście kilometrów od Międzychodu, powstała największa w Polsce kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego. Oficjalnego otwarcia nowej inwestycji dokonali premier RP Donald Tusk i minister skarbu Włodzimierz Karpiński. Gościem uroczystości był wojewoda Piotr Florek.

Minister Środowiska Marcin Korolec, w ramach konsultacji w sprawie wdrażania nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, gościł w Poznaniu. W spotkaniu z marszałkiem województwa Markiem Woźniakiem i samorządowcami z regionu wziął udział wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

Kilkudziesięciu policjantów otrzymało z rąk wojewody wielkopolskiego Piotra Florka odznaczenia państwowe podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafała Batkowskiego wręczył też funkcjonariuszom odznaczenia resortowe oraz akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe.

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek złożył słowa podziękowania za wieloletnią pracę płk Bogdanowi Sobczakowi, komendantowi Straży Granicznej w Poznaniu - Ławicy, który dziś pożegnał się ze służbą. Odchodzący na emeryturę komendant może pochwalić się ponad trzydziestoletnią służbą na rzecz ochrony bezpieczeństwa kraju.

W środę 24 lipca z okazji święta policji poznańscy policjanci odebrali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. Gratulacje i odznaczenia przekazał podczas uroczystej akademii wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim zostało podpisane porozumienie o współpracy w dziedzinie weterynarii między krajem związkowym Nadrenia Północna-Westfalia i województwem wielkopolskim. W spotkaniu wziął udział wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

Elżbieta Nawrocka z miejscowości Dąb w gminie Skulsk została Sołtysem Roku podczas Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów. Imprezę organizowaną przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Przegląd Koniński i gminę Sompolno, objął patronatem wojewoda wielkopolski Piotr Florek, który osobiście gratulował laureatom konkursu.

Stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu objął powołany przez Ministra Spraw Wewnętrznych mł. insp. Rafał Batkowski, dotychczasowy szef mazowieckich policjantów. Dziś nowy komendant spotkał się z kadrą wielkopolskiej policji.

„Labor omnia vincit. Życie i dzieło Hipolita Cegielskiego w 200. rocznicę urodzin” to tytuł wystawy, którą do końca lipca można zobaczyć w holu głównym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ekspozycja przygotowana została przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie we współpracy z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego. W uroczystym otwarciu wystawy wziął udział wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

Kadeci i słuchacze zaoczni ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z rocznika 2011-2013 zakończyli szkolenie. Gratulacje absolwentom podczas uroczystej promocji złożył wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

Dzisiaj wojewoda wielkopolski Piotr Florek wystąpił do Ministra Skarbu Państwa z wnioskiem o komercjalizację Orzechowskich Zakładów Przemysłu Sklejek w Orzechowie.

Strony