Archiwum wydarzeń - Październik 2013

Tour Salon 2013

17-10-2013

Blisko 600 wystawców, propozycje turystyczne z ponad 40 krajów świata, spotkania ze znanymi podróżnikami to tylko niektóre atrakcje odbywających się w Poznaniu targów Tour Salon 2013. W otwarciu imprezy uczestniczył wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

Studenci Państwowej Wyższej i Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie rozpoczęli rok akademicki. W uroczystej inauguracji w PWSZ wziął udział wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

Pierwszy raz w Poznaniu przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki odbyły się obchody 73. rocznicy powstania Batalionów Chłopskich i 196. rocznicy śmierci generała Tadeusza Kościuszki. Współorganizatorem uroczystości był wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

Tysiąc studentów rozpoczęło nowy rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Gościem inauguracji, która zbiegła się z jubileuszem 15-lecia działalności uczelni, był wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

W tym roku minęła dziesiąta rocznica utworzenia konsulatu honorowego Królestwa Danii w Poznaniu. Od początku jego działalności funkcję konsula honorowego sprawuje Krystian Ziemski. Jubileusz, w którym uczestniczył wojewoda wielkopolski Piotr Florek oraz ambasador Królestwa Danii Steen Hommel, uświetnił koncert duńskiej pianistki Christiny Bjørkøe.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia odwiedził szkoły w Murowanej Goślinie. W Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego wicewojewoda nie tylko spotkał się z młodzieżą i gronem pedagogicznym, ale również wziął udział w treningu siatkarek.

Poznańska publiczność wysłuchała w niedzielę okolicznościowego koncertu z oka­zji jubileuszu 45-le­cia Or­kie­stry Ka­me­ral­nej Pol­skie­go Radia Ama­deus oraz 45-le­cia pracy ar­ty­stycz­nej jej za­ło­ży­ciel­ki i dy­rek­to­ra, Agniesz­ki Ducz­mal. Gościem koncertu był wojewoda wielkopolski Piotr Florek, który wręczył artystom Medale Za Długoletnią Służbę.

Dziś wojewoda wielkopolski Piotr Florek przewodniczył posiedzeniu służb przed maratonem. Spotkanie z przedstawicielami policji i straży pożarnej oraz organizatorami nadchodzącego niedzielnego „14. Poznań Maraton” poświęcone było głównie zabezpieczeniu medycznemu imprezy.

Podczas wizyty w Krotoszynie wojewoda wielkopolski Piotr Florek wraz ze starostą krotoszyńskim Leszkiem Kulką oraz zastępcą dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie Grzegorzem Ratajczykiem odwiedził Szpital Powiatowy im. M. Nenckiego.

749 studentów rozpoczęło naukę na poznańskiej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego. Gościem inauguracji był wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.  

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek wręczył dziś Henrykowi Perzyńskiemu Złoty Krzyż Zasługi za wybitne zasługi na rzecz rozwoju ruchu harcerskiego. Uroczystość odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kole.

W Poznaniu trwają Targi Ochrony Środowiska Poleko 2013, w których uczestniczą też wielkopolscy strażacy. Prowadzą pokazy sprzętu gaśniczego i ratownictwa chemicznego, szkolą i informują o prewencji. Jednym z ważniejszych wydarzeń w trakcie targów było uroczyste podsumowanie projektu „Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego”, w którym wziął udział wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

Strony