Archiwum wydarzeń - Styczeń 2014

Ponad 300 wystawców prezentuje sprzęt rolniczy na targach Polagra - Premiery. Właśnie w Poznaniu swoją premierę będzie miało około stu najnowszych urządzeń stosowanych w gospodarstwach rolnych. Targi odwiedził wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

W związku z oficjalnym otwarciem Konsulatu Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburg w Poznaniu gościł ambasador Georges Faber, z którym spotkał się wojewoda wielkopolski Piotr Florek. W trakcie spotkania, w którym uczestniczył też Paweł Kuraszkiewicz - powołany w grudniu 2013 r. konsul honorowy Luksemburga - rozmawiano głównie o współpracy międzynarodowej w zakresie logistyki i transportu kolejowego.

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek i wicewojewoda Przemysław Pacia gościli przedstawicieli Korpus Konsularnego Województwa Wielkopolskiego podczas tradycyjnego spotkania noworocznego.Wojewoda podsumował roczną współpracę międzynarodową i 10 spotkań z przedstawicielami delegacji zagranicznych.

Dziś, pierwszy raz w tym roku, w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim została zorganizowana zbiórka krwi. Tym razem akcja była poświęcona małym pacjentom Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera w Poznaniu. Z krwiodawcami spotkał się wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

"Cichym bohaterom Jankowa" - tak zatytułowany został koncert, dedykowany wszystkim zaangażowanym w akcję ratowniczą po wybuchu gazu w Jankowie Przygodzkim. Gościem koncertu był wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

Już po raz 15. odbyła się Gala Powiatu Konińskiego. W trakcie uroczystości rozdano nagrody w dziedzinach: gospodarka, kultura, sport, turystyka i działalność społeczna a 4 kolejni starostowie odebrali z rąk wojewody wielkopolskiego Piotra Florka pamiątkowe medale Witolda Celichowskiego.

Parcie niewłaściwie i zbyt wysoko usypanej ziemi na odkryty podczas robót i niezabezpieczony gazociąg DN 500 oraz rozszczelnienie gazociągu w miejscu wadliwie wykonanego spawu - to główne przyczyny katastrofy do jakiej doszło w listopadzie ubiegłego roku w Jankowie Przygodzkim.

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda Piotr Florek i dyrektor wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Poznaniu Andrzej Trybusz otworzyli wystawę z okazji 95-lecia Służb Sanitarnych w Polsce i 60-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Na wystawie zaprezentowane zostały fotografie dokumentujące prace służb sanitarnych autorstwa Piotra Robakowskiego.

Winorgadzka Telewizja Kablowa świętuje dwudziestolecie działalności. W uroczystej gali wziął udział wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

Od października do listopada ubiegłego roku wojewoda wielkopolski Piotr Florek wspólnie z wielkopolskim komendantem wojewódzkim policji insp. Rafałem Batkowskim uczestniczyli w organizowanych na terenie całej Wielkopolski debatach społecznych poświęconych problematyce bezpieczeństwa i porządku publicznego. Głównym założeniem projektu było zaproszenie mieszkańców do bezpośrednich spotkań w sprawie bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym. Dziś wojewoda oraz wielkopolska policja podsumowała ich efekty.

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek wręczył w Centrum Kultury w Czarnkowie pamiątkowy medal „Ad perpetuam rei memoriam” płk. poż. w st. spocz. Władysławowi Pilawskiemu, który świętuje właśnie 100. urodziny. Uroczystość rozpoczęła filmowa prezentacja sylwetki i osiągnięć nestora polskich strażaków.

W Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, podczas jubileuszu 15-lecia odtworzenia Gminy Żydowskiej w Poznaniu, wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia wręczył Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Alicji Kobus - przewodniczącej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Poznaniu.

Strony