Archiwum wydarzeń - Czerwiec 2015

Rocznica Poznańskiego Czerwca '56

Dokładnie 59 lat temu poznańscy robotnicy po raz pierwszy w kraju zaprotestowali przeciwko komunistycznej władzy, domagając się wolności i chleba. W rocznicę tych wystąpień w stolicy Wielkopolski odbyły się uroczystości rocznicowe, w których wziął udział wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

Ukraińska delegacja w Urzędzie Wojewódzkim

Najważniejsze kompetencje oraz zadania administracji rządowej w województwie były głównym tematem spotkania wojewody wielkopolskiego Piotra Florka z przedstawicielami ukraińskiej administracji, zaangażowanymi w przygotowanie reformy decentralizacyjnej.

25 lat WOKiSS

22-06-2015
25 lat WOKiSS

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, które powstało by wspierać rozwój samorządu lokalnego działa i doradza od 25 lat. Wojewoda wielkopolski Piotr Florek wziął udział w jubileuszowej konferencji, podczas której wręczył pamiątkowy medal Ad Perpetuam Rei Memoriam prezesowi zarządu stowarzyszenia Mirosławowi Broniszewskiemu, od pięciu kadencji wójtowi gminy Przykona.

Pamięci Agnieszki Dowbor Muśnickiej

Na Cmentarzu w Palmirach k. Warszawy odsłonięta została pamiątkowa tabliczka na grobie Agnieszki Dowbor Muśnickiej. Tak członkowie Towarzystwa Pamięci gen. Józefa Dowbora Muśnickiego z Lusowa i Tarnowa Podgórnego oraz przedstawiciele Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego uczcili jej pamięć w związku z przypadającą 21 czerwca 75. rocznicą jej śmieci.

Zbiórka krwi w urzędzie

Blisko 20 litrów krwi zebrano w trakcie przeprowadzonej po raz trzeci w tym roku zbiórce krwi, zorganizowanej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Poznaniu, Drużynę Szpiku i wicewojewodę Dorotę Kinal.

Otwarcie sezonu letniego 2015

Na poznańskiej Malcie odbyły się pokazy ratownictwa wodnego. Przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo nad wodą zaprezentowali poziom przygotowania do otwarcia sezonu letniego. Gościem inauguracji sezonu była wicewojewoda wielkopolski Dorota Kinal. Policjanci z KWP w Poznaniu zainaugurowali również prewencyjny program „Czarny Punkt Wodny”, w ramach którego oznaczyli 21 wielkopolskich, szczególnie niebezpiecznych akwenów.

Finał kampanii „Drugie życie”

W Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się dziś uroczyste podsumowanie siódmej edycji kampanii społecznej „Drugie życie” - promującej wiedzę o przeszczepach i oddawaniu szpiku. Brało w niej udział 35 szkół. Wicewojewoda wielkopolski Dorota Kinal podziękowała wszystkim biorącym udział w akcji i wręczyła nagrody.

70 lat Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne w Poznaniu obchodzą w tym roku dostojny jubileusz 70 lat istnienia. Wśród zaproszonych gości na uroczystej gali obecna była wicewojewoda wielkopolski Dorota Kinal, która wręczyła okolicznościowy list władzom firmy, pogratulowała dotychczasowych osiągnięć i życzyła dalszego rozwoju firmy.

Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego

Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w układach regionalnych i lokalnych - to tytuł ogólnopolskiej konferencji naukowej zainaugurowanej dziś na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W konferencji udział wziął wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

Konferencja podsumowująca projekt „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć”

W Teatrze Łejery odbyła się dziś konferencja podsumowująca projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego - „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć”. Gościem wydarzenia była wicewojewoda wielkopolski Dorota Kinal.

Turniej Par Patrolowych

Na strzelnicy Wielkopolskiego Towarzystwa Sportowego „Tarcza 96” odbyły się XXII Ogólnopolskie Zawody Policjantów Prewencji - Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku 2015”. Uczestników przywitała wicewojewoda wielkopolski Dorota Kinal.

60-lecie służb planowania przestrzennego w Wielkopolsce

60-lecie służb planowania przestrzennego w Wielkopolsce było dobrą okazją do podsumowań dorobku kilku pokoleń planistów oraz wymiany doświadczeń. Podziękowania za troskę w kształtowaniu rozwoju regionu oraz dalszych sukcesów w pracy planistycznej złożył kierownictwu oraz pracownikom Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego wojewoda wielkopolski Piotr Florek wraz z wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego Wojciechem Jankowiakiem.

Strony