Archiwum wydarzeń - Listopad 2015

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Wicewojewoda wielkopolski Dorota Kinal i wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Walkowiak wręczyły stypendia Prezesa Rady Ministrów. W tym roku szkolnym wyróżniono nimi 310 uczniów. Stypendium to przyznaje się szczególnie uzdolnionym uczniom, którzy uzyskują dodatkowo wysoką średnią ocen. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w roku szkolnym. Środki wypłacane są ze środków budżetu państwa.

Wielkopolska Press Foto 2015

Wystawę pokonkursową Wielkopolska Press Foto 2015 można od dziś oglądać w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. W tym roku główna nagroda w konkursie przypadła Grzegorzowi Dembińskiemu z Głosu Wielkopolskiego za serię zdjęć Życie codzienne kardiochirurgii dziecięcej w Poznaniu”.

Kryształowe Gwiazdy dla policjantów

Policjantka uratowała życie mężczyźnie, który dostał zawału serca. Inny policjant uratował mężczyznę, który targnął się na życie. Policjanci są jednymi ze 111 funkcjonariuszy, którzy za swoje bohaterskie czyny otrzymali „Kryształowe Gwiazdy”. Funkcjonariuszom gratulowała wicewojewoda wielkopolski Dorota Kinal.

„Jak pomóc dziecku po stracie bliskiej osoby” - konferencja

„Dzieci osierocone - jak pomóc dziecku po stracie bliskiej osoby” - to tytuł konferencji, która odbyła się w Sali Sesyjnej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. W spotkaniu wzięła udział wicewojewoda wielkopolski Dorota Kinal. Prelegentami byli psychologowie, terapeuci i wolontariusze na co dzień opiekujący się osobami cierpiącymi i ich rodzinami.

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wicewojewoda wielkopolski Dorota Kinal przekazała poznańskim pracownikom list z życzeniami. - Wymaga się od państwa wszechstronności, umiejętności rozmowy i słuchania a także wiedzy pedagogicznej i psychologicznej - mówiła wicewojewoda Kinal.

Wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego

Ponad 30 samorządowców z Wielkopolski odebrało dziś z rąk ministra administracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

Narodowe Święto Niepodległości w Poznaniu

Tłumy poznaniaków przybyły na Plac Wolności, aby wspólnie świętować Narodowe Święto Niepodległości. Jak co roku, rozpoczęła je msza święta odprawiona w kościele Farnym w intencji Ojczyzny. Po niej, w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych, uczestnicy uroczystości przeszli na Plac Wolności  -  miejsce symboliczne i historyczne dla całej Wielkopolski i Poznania.

Otwarcie wystawy „Mój ulubiony zabytek”

W holu głównym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego prezentowana jest od dziś wystawa „Mój ulubiony zabytek”, którą otworzył wojewoda wielkopolski Piotr Florek wspólnie z wielkopolskim wojewódzkim konserwatorem zabytków Jolantą Goszczyńską.

Jak zapobiegać handlowi ludźmi

O obszarach wyzysku i metodach stosowanych w handlu ludźmi rozmawiano między innymi podczas dzisiejszego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Doroty Kinal, zastępcy komendanta wojewódzkiego policji Rafała Kozłowskiego, przedstawicieli holenderskiej policji i organizacji pozarządowej FairWork oraz kadry naukowej Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu.