Archiwum wydarzeń - Marzec 2016

Premier rządu na tle logo "Rodzina 500 plus".

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął udział w spotkaniu prezes rady ministrów Beaty Szydło z wojewodami i prezydentami miast. Spotkanie poświęcone było realizacji programu „Rodzina 500 plus”. Program startuje 1 kwietnia. Podczas spotkania premier podziękowała samorządowcom i zwróciła ich uwagę na rolę wojewodów we wdrażaniu programu.

Otwarcie X Zjazdu Gnieźnieńskiego.

W piątek rozpoczął się X Zjazd Gnieźnieński. Tegoroczny kongres, w którego otwarciu wziął udział wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, odbywa się pod hasłem "Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa". Trzydniowe międzynarodowe spotkanie intelektualistów i duchownych otworzył prezydent Andrzej Duda.

Logo X Kongresu

W Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg odbyła się uroczysta inauguracja X Jubileuszowego Kongresu Top Medical Trends. Wydarzenie to jest jedną z największych imprez branży medycznej w Polsce, która każdego roku gromadzi ponad 4 tysiące lekarzy z całego kraju.

Wicewojewoda wręcza list gratulacyjny kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie.

W Margoninie, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg złożyła podziękowania i wręczyła listy gratulacyjne kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownikom socjalnym i komendantowi Straży Miejskiej. Osoby te narażając własne życie zachowały zimną krew w niezwykle ekstremalnej interwencji, która miała miejsce ostatniego dnia lutego w budynku ośrodka.

Wojewoda wita ambasadora i sekretarza Węgier.

O ustanowionym przez polski i węgierski parlament Roku Solidarności Polsko-Węgierskiej rozmawiali dziś wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann oraz Iván Gyurcsik, ambasador Węgier w Polsce. - To bardzo ważna data dla współpracy polsko-węgierskiej. 60 lat temu, w czerwcu, Poznań pokazał drogę, którą później podążył Budapeszt - powiedział podczas spotkania węgierski dyplomata.

Wojewoda zwiedza wystawę.

To obrazy naszych tęsknot. Tak o otwartej dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wystawie z cyklu „Kresy w fotografii Wielkopolan” mówił wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Na ekspozycje złożyły się fotografie kilkunastu artystów prezentujące miasta kresów wschodnich. Organizator wystawy - Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej - przedstawiło zdjęcia ukazujące miejsca uwiecznione w Trylogii Henryka Sienkiewicza: Laudę, Wileńszczyznę, Kamieniec, Raszków. Część prezentowanych prac wykonana została w podpoznańskim Biedrusku, gdzie powstały sceny filmowe do „Ogniem i Mieczem”.

Herby gmin powiatu kaliskiego.

Kolejne po Ostrowie Wlkp. miasto południowej Wielkopolski odwiedziła w tym tygodniu wicewojewoda Marlena Maląg. W czwartek złożyła wizytę w Kaliszu by zapoznać się ze stanem przygotowań samorządów do realizacji rządowego programu Rodzina 500+. - Jestem przekonana, że dzięki Państwa zaangażowaniu ten program będzie dobrze wdrożony - mówiła wicewojewoda Maląg podczas spotkania z samorządowcami powiatu kaliskiego oraz starostą kaliskim.

Podsumowanie seminarium przez członka SGIPW.

Narzędzia informatyczne wspomagające procesy w zarządzaniu kryzysowym, łączność radiowa dla służb i straży oraz możliwość wykorzystania wielkopolskiej sieci szerokopasmowej - to główne zagadnienia dzisiejszego seminarium, poświęconego rozwiązaniom technicznym na potrzeby bezpieczeństwa mieszkańców w naszym województwie, które odbyło się w urzędzie wojewódzkim w Poznaniu z udziałem wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna.

Wojewoda wręcza Medal za Długoletnią Służbę.

Straż Miejska w Poznaniu obchodzi w tym roku dostojny jubileusz 25-lecia działalności. Podczas uroczystości wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę najbardziej zasłużonym strażnikom miejskim za ich wzorową i sumienną pracę. Spotkanie było doskonałą okazją do przypomnienia początków powstania formacji oraz złożenia życzeń z okazji świętowania ćwierćwiecza działalności. Nie zabrakło także wspomnień i refleksji pokazujących jak przez lata zmieniała się straż miejska w Poznaniu.  

Wojewoda przemawia podczas uroczystości.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wraz z tłumami poznaniaków uczcił pamięć żołnierzy oraz członków organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski. Organizowane przez wojewodę oraz Społeczny Komitet Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych poznańskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela. Po mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami Poznania pod Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i AK.

Wojewoda Hoffmann i Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Tomasz Trawiński.

Dziś w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie poświęcone tworzeniu map zagrożeń opracowywanych przez policję, służby, inspekcje i straże administracji zespolonej w województwie. W spotkaniu uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, komendant wojewódzki policji w Poznaniu, komendanci powiatowi, przedstawiciele władz samorządowych reprezentujący miasta, gminy i powiaty, a także kierownicy administracji zespolonej w województwie oraz przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w tworzonych mapach zagrożeń.

Strony