Archiwum wydarzeń - Wrzesień 2016

Stadnina Koni w Iwnie obchodzi w tym roku jubileusz 100-lecia istnienia. Prezesowi stadniny oraz obecnym i byłym jej pracownikom, gratulacje oraz wyrazy uznania złożył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Emerytowanym i najbardziej zasłużonym pracownikom wręczył odznaki „Zasłużony dla rolnictwa”.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg otworzyła naradę "Readaptacja społeczna osób pozbawionych wolności, dobre praktyki w działaniach pomocy społecznej we współpracy ze Służbą Więzienną oraz kuratorską służbą sądową". Spotkanie dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, przedstawicieli służby więziennej i kuratorów zostało zorganizowane w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Plakat informujący o przebiegu festynu.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, wicewojewoda Marlena Maląg oraz przedstawiciele działającej przy wojewodzie Rady Rodziny zaprosili dziś wszystkich na festyn rodzinny "Wielkopolska stawia na rodzinę", który już w najbliższą sobotę odbędzie się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann odwiedził wraz z grupą parlamentarzystów Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne w Poznaniu. Zakłady starają się o kontrakt na modernizację ponad 20 wozów zabezpieczenia technicznego Bergepanzer 2. Powodzenie w uzyskaniu tego milionowego kontraktu pozwoliłoby na zwiększenie zatrudnienia w firmie.

Dzisiaj na zaproszenie wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg starosta kępiński Witold Jankowski podpisał umowę na przebudowę ulicy Wieluńskiej w Kępnie. Inwestycja dofinansowana została z rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

- W państwie demokratycznym, w którym działa gospodarka rynkowa, nie może zabraknąć związków zawodowych jako strony społecznej - mówił wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podczas XXVII Sesji Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Wojewoda w swoim przemówieniu skierowanym do związkowców podkreślił, że rząd premier Beaty Szydło realizując swój program chciałby, aby gospodarka rynkowa nie była jedynie gospodarką, z której korzysta wybrana grupa osób, ale także wszyscy Polacy.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg przekazała życzenia i gratulacje uczniom, absolwentom i pracownikom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie, którzy uroczyście świętowali dzień patrona szkoły Jana Pawła II oraz 10. rocznicę nadania placówce sztandaru. Uroczystości odbywały się po hasłem „Rodzina szkołą miłości”.

- W latach 1939 do 1941 dokonało się niszczenie polskiej inteligencji. Wywieziono z Polski 1 mln, a niektóre źródła podają, że nawet 1,5 mln osób. Tę historię przez wiele lat zakłamywano i dopiero w 1990 roku można było mówić o niej głośno - mówił wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podczas 77. rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wraz z przedstawicielami ostrowskiego Zarządu Terenowego Związku Sybiraków w Ostrowie Wielkopolskim, kombatantami, samorządowcami i uczniami złożyła kwiaty pod pomnikiem Ofiar Sybiru w Ostrowie Wielkopolskim. Pamięć zamordowanych i poległych w trakcie wojny uczczono modlitwą.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył medale za długoletnią służbę podczas Dnia Służby Celnej i Dnia Skarbowości. Poznańscy celnicy, pracownicy Izby Skarbowej i Urzędu Kontroli Skarbowej świętowali na Ostrowie Tumskim. Po uroczystej mszy w katedrze celnicy i urzędnicy skarbowi odebrali wyróżnienia, awanse i odznaki honorowe.

W Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w spotkaniu z okazji 101. urodzin Stanisława Stefańskiego. Dostojnemu jubilatowi wicewojewoda wręczyła medal „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945”, przyznany przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Po uroczystościach wicewojewoda złożyła kwiaty pod Krzyżem Katyńskim w Rogoźnie.

Wicepremier Mateusz Morawiecki spotkał się z wielkopolskimi przedsiębiorcami, których zaprosił wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Morawiecki przedstawił założenia autorskiego Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i odniósł się do spraw związanych z rozwojem Poznania i Wielkopolski. - Jestem niezwykle rad, że dzisiejsze spotkanie ma formę debaty. Rozmowy z państwem - przedsiębiorcami, którzy czynią z Wielkopolski tak silny region - są ważnym elementem konsultowania Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - mówił wojewoda.

Strony