Archiwum wydarzeń - Wrzesień 2017

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w Powiatowym Spotkaniu z Kulturą, połączonym z Jubileuszem 40-lecia Kapeli Ludowej Brzeziny i Jubileuszem 20-lecia Zespołu Pieśni Brzezinianki w Brzezinach.

Widok auli Uniwersytetu Ekonomicznego ze studentami

Wielkopolscy ekonomiści rozpoczęli rok akademicki podczas dzisiejszej inauguracji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ze studentami i kadrą naukową spotkała się też wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Jubileusz WOIIB

29-09-2017
Logo WOIIB

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa świętuje piętnastolecie istnienia. W gali jubileuszowej, połączonej z obchodami Dnia Budowlanych, uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Wojewoda siedzi za stołem podczas prac zespołu.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął udział w obradach Międzyresortowego Zespołu do oceny systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego. Wnioski i zalecenia opracowane przez zespół minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak przekaże Radzie Ministrów.

Wojewoda składa kwiaty pod pomnikiem

W 78. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann oddał hołd twórcom i żołnierzom tajnych struktur państwowych, działających w czasie II wojny światowej, podległych Rządowi RP na uchodźstwie.

Logo Narodowej Debaty o Rodzinie

- Polska rodzina jest od początku w centrum działań obecnego rządu - mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, otwierając Narodową Debatę o Rodzinie, w której uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Pracownicy służby skarbowej z nadanymi odznaczeniami

W Poznaniu odbyły się pierwsze centralne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej. W wydarzeniu udział wziął sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś oraz wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Wojewoda wręcza podpisaną umowę

Dziś w Urzędzie Wojewódzkim wojewoda Zbigniew Hoffmann podpisał z samorządowcami z powiatów i gmin Wielkopolski umowy na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Kolejne 12 umów z jednostkami samorządu terytorialnego opiewa na kwotę dofinansowania w wysokości ponad 5 mln zł dla samorządów gminnych oraz ponad 8,5 mln zł dla powiatów.

Wojewoda wraz z komendantami składa kwiaty przed tablicą

- Zostali zamordowani za to, że mówili i modlili się w ojczystym języku - mówił wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podczas uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej Polakom prześladowanym i zamordowanym w sowieckiej Rosji w latach 1921-1939. To pierwsze takie w kraju upamiętnienie ofiar "Operacji Polskiej" NKWD.

zdjęcie grupowe rodzin wielodzietnych

Laureaci 12 najlepszych prac zgłoszonych na konkurs "Ja i moja rodzina" odebrali dziś nagrody z rąk wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg. Na konkurs zorganizowany przez wojewodę wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna napłynęło blisko 2000 prac plastycznych. Wybrane z nich zilustrują kalendarz na rok 2018 wydany przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wspólnie z wicewojewodą Marleną Maląg wręczyli dziś odznaczenia państwowe. Zasłużeni mieszkańcy regionu uhonorowani zostali: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżami Zasługi, Krzyżem Zesłańców Sybiru, Medalami za Długoletnią Służbę oraz Medalem za Ofiarność i Odwagę, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i Medalem Pro Patria.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wręczyła dziś Krystynie Kortus Odznakę Honorową Primus in Agendo za działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Strony