Archiwum wydarzeń - Styczeń 2019

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się dziś narada koordynacyjna wojewodów. W spotkaniu z ministrem Joachimem Brudzińskim oraz wiceministrem Pawłem Szefernakerem uczestniczyli przedstawiciele rządu oraz wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Pod przewodnictwem wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna odbyło się dziś posiedzenie zespołu trzeciej edycji projektu „Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”. W naradzie uczestniczył także poseł na Sejm RP Witold Czarnecki. Podczas spotkania zespołu doradczego omówione zostały tematy związane między innymi z bieżącą sytuacją w rolnictwie.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann zlecił wielkopolskiemu wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru budowlanego podjęcie działań monitorujących, dotyczących sprawdzenia, czy właściciele obiektów, zwłaszcza wielkopowierzchniowych, realizują obowiązek odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Państwowa Straż Pożarna skontroluje także stan techniczny przewodów kominowych. Dziś o działaniach służb podczas Akcji Zima rozmawiał wojewoda Zbigniew Hoffmann w trakcie posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli.

Na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu odbył się pogrzeb podpułkownika Ludwika Miśka - żołnierza AK, pilota szybowcowego i inżyniera. W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Strony