Archiwum wydarzeń - Czerwiec 2019

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał dziś decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w sprawie budowy obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, w związku z czym inwestor, którym jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, uprawniony jest do rozpoczęcia wszelkich robót budowlanych.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu obchodzi w tym roku stulecie działalności wydziału rolniczo-leśnego. Gościem jubileuszu był wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, który odczytał list gratulacyjny od premiera Mateusza Morawieckiego skierowany do władz uczelni.

Ulotki, szkolenia, sygnalizatory, dodatkowe informacje z żółtej naklejki - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. systematycznie zwiększają poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Wspólne inicjatywy PLK, policji, Straży Ochrony Kolei to dodatkowe ostrzeżenia kierowców ważne nie tylko podczas wakacyjnych wyjazdów. Dziś akcja była na przejeździe w Poznaniu na ulicy Opolskiej.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu zorganizował dziś "Dzień Otwarty dla Cudzoziemców". Wydarzenie otworzyła wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann spotkał się z dyrektorem poznańskiego oddziału GDDKiA Markiem Napierałą w sprawie przerwania prac przez włoską firmę TOTO na trasie S5. Podczas spotkania zostały omówione ewentualne scenariusze dalszych działań GDDKiA w kontekście konsorcjum firm w składzie TOTO S.p.A. Construzioni Generali (Lider) i Vianini Lavori S.p.A (Partner).

Już po raz drugi, z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów, wręczone zostały nagrody im. profesora Stanisława Nawrockiego. Wyróżnienia dla najlepszych archiwistów województwa wielkopolskiego za całokształt pracy oraz dorobek naukowy wręczyła wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann otworzył dziś szkolenie na temat „Nowelizacji ustaw ustrojowych samorządu terytorialnego i ich skutków dla funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w nowej kadencji 2018-2023 ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących raportu o stanie gminy oraz komisji skarg, wniosków i petycji”.

O nowych wyzwaniach stojących przed Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa rozmawiał dziś wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann z Andrzejem Chodkowskim, głównym inspektorem ochrony roślin i nasiennictwa.

„Mosina samorządem stoi” - pod takim hasłem uczniowie mosińskiej gminy uczestniczyli w konkursie popularyzującym samorządność i aktywność lokalną. Finaliści zmagań organizowanych przez Radę Miejską spotkali się dziś z wicewojewodą Anetą Niestrawską.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann uczestniczył dziś w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Już po raz drugi odbyła się ogólnopolska akcja „KRWIoOBIEG Terytorialsa” zorganizowana przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W poznańskiej edycji, na placu Wolności, uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. 

Szkoła Podstawowa w Tulcach otrzymała dziś akt nadania imienia Powstańców Wielkopolskich. Gościem uroczystości był wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, który uczestniczył także w otwarciu nowego skrzydła budynku.  

Strony