Archiwum wydarzeń - Wrzesień 2020

Wojewoda wraz z wójtem Łęki Opatowskiej składają podpisy pod umową

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podpisał z wójtem Łęki Opatowskiej Adamem Kopisem umowę na finansowanie budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Gmina poprzez udział w Programie „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, planuje utworzyć w Opatowie nowy obiekt parterowy o powierzchni całkowitej 557,68 m2. Inwestycja będzie finansowana w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego. Jej wartość to ponad 2,5 mln zł.

Przecięcie wstęgi przez uczestników uroczystości

Na zaproszenie starosty leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka, wicewojewoda wielkopolski Maciej Bieniek uczestniczył w otwarciu drogi przebudowanej dzięki środkom pochodzącym z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych. Powiatowa inwestycja kosztowała ponad 4 100 000 zł, a w kosztach partycypował samorząd gminy Lipno.

Wojewoda i B. Berdychowski z dyplomem

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wręczył dziś medal "Obrońcy Ojczyzny 1939-1945" Bronisławowi Berdychowskiemu. Odznaczenie nadał Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Wojewoda i Arnnold Bresch - członek zarządu PKP PLK na wizytacji

Dodatkowy peron na stacji Poznań Główny zwiększy możliwości obsługi pasażerów. Dostęp do pociągów ułatwi rozbudowywane przejście podziemne. Na poprawę warunków podróży PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły około 108 mln zł. Inwestycja zakończy się w 2022 roku. Na stacji Poznań Główny już widać konstrukcję nowego peronu. Ponad 400-metrowy obiekt zwiększy możliwości stacji.

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej wręcza voucher dziennikarzowi

W Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczysta gala z okazji obchodów Światowego Dnia Turystyki. Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Andrzej Gut-Mostowy oraz prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk.

Logo Warty Poznań

Blisko 43 mln zł ma kosztować modernizacja stadionu i obiektów Warty Poznań przy Drodze Dębińskiej 12. Wniosek w tej sprawie złożyły do wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka władze Poznania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota, o którą stara się miasto, wynosi 38 mln zł.

Zawieszanie flagi na mszcie

W Gnieźnie - z inicjatywy Społecznego Komitetu Upamiętnienia 100. rocznicy Zwycięstwa w Wojnie Polsko-Bolszewickiej - odsłonięto Kolumnę Zwycięstwa. Uroczystego odsłonięcia dokonała wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska wspólnie z przewodniczącym Komitetu Maciejem Chosińskim oraz wiceprezydentem Gniezna Jarosławem Grobelnym.

Już po raz czternasty w Wyższej Szkole Kadr Menadżerskich w Koninie wybrzmiało "Gaudeamus igitur". Gościem inauguracji nowego roku akademickiego był wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, który wygłosił wykład inauguracyjny.

Wicewojewoda na hulajnodze

Kosztowała niespełna 4 000 000 zł i połączyła dwie turystyczne miejscowości. Mowa o drodze Smolarnia - Straduń, którą wybudował samorząd Trzcianki dzięki wsparciu finansowemu z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. W oficjalnym oddaniu inwestycji uczestniczył wicewojewoda wielkopolski Maciej Bieniek.

Wicewojewoda czyta list od premiera Morawieckiego

W Lesznie odbyło się uroczyste odsłonięcie Pomnika Żołnierzy Armii Krajowej. W wydarzeniu wzięli udział: wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, minister Andrzej Dera, minister Jan Dziedziczak, poseł na Sejm RP Jan Mosiński, kombatanci oraz samorządowcy z ziemi leszczyńskiej. Organizatorem wydarzenia był prezydent miasta Leszna Łukasz Borowiak.

Laureat odbiera nagrodę archiwisty

Z okazji przypadającego 30 września Dnia Archiwisty, przyznane zostały nagrody im. profesora Stanisława Nawrockiego. Wyróżnienia dla najlepszych archiwistów województwa wielkopolskiego za całokształt pracy i wybitne osiągnięcia wręczył wojewoda Łukasz Mikołajczyk, który pogratulował odbieranych dziś nagród i wyróżnień oraz podziękował za codzienną pracę. - Jesteście opoką dla środowisk, w których funkcjonujecie. Dla firm i instytucji, w których pracujecie. Dla ludzi, z którymi codzienne przebywacie - mówił.

Wojewoda wraz z innymi uczestnikami wydarzenia przecinają symboliczną wstęgę na otwartej drodze

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk gościł dziś w powiecie międzychodzkim. W trakcie wizyty spotkał się z lokalnymi samorządowcami oraz uczestniczył w otwarciu przebudowanej drogi powiatowej, podpisał umowę na zakup cyfrowego aparatu RTG dla szpitala oraz odwiedził oczyszczalnię ścieków i wiadukt w Chrzypsku Małym.

Strony