38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska upamiętniła dziś ofiary stanu wojennego w 38. rocznicę jego wprowadzenia. Poznańskie uroczystości rozpoczęły się w południe od złożenia kwiatów pod pomnikiem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, tablicą Wojciecha Cieślewicza oraz pod głazami Piotra Majchrzaka i ojca Honoriusza Kowalczyka.

Główne uroczystości poprzedziła msza święta w intencji ofiar stanu wojennego, odprawiona w kościele ojców Dominikanów. Po nabożeństwie w krużgankach klasztoru złożono kwiaty pod tablicą poświęconą ofiarom stanu wojennego. Następnie na placu Adama Mickiewicza, po przemówieniu Jarosława Langego, przewodniczącego wielkopolskiej Solidarności, relacjach świadków tamtych dni, wicewojewoda wraz z innymi delegacjami oddała hołd zamordowanym składając kwiaty pod Pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 roku.

Stan wojenny został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całego kraju przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. Internowano około 10 tys. osób. W wyniku działań wojska i milicji, według danych Instytutu Pamięci Narodowej, życie straciło blisko 100 osób.  

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 13.12.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 21.01.2020 - 10:45