95-lecie Państwowej Inspekcji Pracy

Treść archiwalna

Państwowa Inspekcja Pracy świętuje 95-lecie istnienia. Z tej okazji poznański oddział podsumował dotychczasową działalność podczas uroczystej gali, w której uczestniczył wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

Głównym zadaniem inspektorów pracy jest kontrolowanie przestrzegania prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Inspekcja prowadzi też szkolenia i działania edukacyjne dla pracodawców i pracowników. Jak wynika z badań OIP większość naruszeń wykazanych w trakcie kontroli dotyczy problemów z terminowym wypłacaniem świadczeń i realizacji przepisów z zakresu stosunku pracy.

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 19.11.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:58