Aktualna sytuacja hydrologiczna w Wielkopolsce

Treść archiwalna

Pod przewodnictwem wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna obradował dziś Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia była aktualna sytuacja hydrometeorologiczna w Wielkopolsce oraz stan przygotowania służb do podejmowania działań w zakresie zwalczania skutków powodzi i podtopień. W spotkaniu uczestniczył także poseł na Sejm RP Witold Czarnecki.

Służby przekazały wojewodzie bieżące raporty, z których wynika, że w zlewni rzeki Warty w najbliższym czasie nie wystąpią zagrożenia powodziowe. W aspekcie zlewni rzeki Odry znajdującej się na obszarze Wielkopolski poddano analizie stany rzeki Barycz i Kuroch, na których odnotowywane są stany alarmowe i ostrzegawcze.

- Musimy być przygotowani na różne scenariusze pogodowe, by mieszkańcy naszego regionu mogli czuć się bezpiecznie - powiedział po spotkaniu wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 27.05.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 18.06.2019 - 07:25