"Bądź Legalnie"

Treść archiwalna

Od 1 stycznia 2012 roku rusza abolicja dla cudzoziemców, którzy nielegalnie przebywają w Polsce. Cudzoziemcy, którzy chcą zalegalizować swój pobyt będą musieli złożyć wnioski do wojewody. Będzie można je składać przez sześć miesięcy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu i delegaturach: Koninie, Pile, Lesznie, Kaliszu. Abolicja będzie udzielana na okres 2 lat.

W tym czasie cudzoziemiec będzie mógł pracować w naszym kraju na podstawie umowy o pracę bez zezwolenia. Dziś w WUW w Poznaniu obyła się konferencja prasowa poświęcona abolicji oraz związanej z nią kampanii informacyjnej „Bądź Legalnie”.

- Zależy nam, aby nielegalni emigranci mieli szansę stać się pełnoprawnymi obywatelami Rzeczypospolitej, korzystającymi z pełni praw, ale też mającymi obowiązki - powiedział wojewoda Piotr Florek. Wierzę, że rozpoczęta kampania informacyjna w sprawie abolicji będzie doskonałą okazją, aby złożyć odpowiednie wnioski o udzielenie zezwolenia na czas oznaczony w trybie ustawy abolicyjnej.

Podstawowym wymogiem udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony będzie nieprzerwany pobyt cudzoziemca w Polsce co najmniej od 20 grudnia 2007 roku, czyli okresu obowiązywania poprzedniej abolicji. O zalegalizowanie pobytu będą mogli wystąpić także cudzoziemcy, którym przed 1 stycznia 2010 roku wydano ostateczną decyzję o odmowie nadania statusu uchodźcy i orzeczono o ich wydaleniu. Wymogiem uzyskania przez takich cudzoziemców zezwolenia będzie ich nieprzerwany pobyt w Polsce co najmniej od 1 stycznia 2010 r. Abolicja pozwala zalegalizować pobyt także tym cudzoziemcom, wobec których 1 stycznia 2010 r. toczyło się postępowanie o nadanie statusu uchodźcy.

Wnioski od cudzoziemców będzie można złożyć w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy, czyli do 30 czerwca 2012 r.

Podczas konferencji przedstawiono także założenia kampanii informacyjnej. Przygotowano ulotki, plakaty, które pojawią się w urzędach oraz w takich miejscach jak: targowiska, dworce czy giełdy samochodowe. W przyszłym tygodniu uruchomiona zostanie specjalna strona internetowa, na której będą zamieszczane akty prawne, informacje bieżące oraz praktyczne porady dotyczące tego zagadnienia. Działa już telefon (22) 601 75 25, pod którym można uzyskać informacje na temat abolicji dla cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. Informacje udzielane będą w językach: polskim, angielskim, rosyjskim i wietnamskim.

zdjęcie

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 24.11.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:59