Barbórka - święto górników

Treść archiwalna

Tradycyjnie już 4 grudnia brać górnicza w całym kraju obchodziła swoje najważniejsze barbórkowe święto - patronki wszystkich górników - Świętej Barbary. W tym roku w Licheniu podczas uroczystej akademii górniczej wojewoda wielkopolski Piotr Florek wręczył za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi najbardziej zasłużonym pracownikom Kopalni Węgla Brunatnego "Konin" w Kleczewie.

W konińskiej kopalni pracuje blisko 3 700 osób. W tym roku jej pracownicy już po raz 65. świętowali rocznicę powstania KWB Konin. Kopalnia jest jedną z większych zakładów w regionie. Wielkopolska eksploatacja złóż od ponad 60 lat stanowi ważną gałąź gospodarki regionu.

Wojewoda Piotr Florek spotkał się także z górnikami z Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów” w Turku. Podczas uroczystości barbórkowych najbardziej zasłużonym pracownikom kopalni wręczył odznaczenia państwowe, resortowe, regionalne oraz szpad i kordzików górniczych.

Z okazji Barbórki wojewoda podziękował wszystkim górnikom oraz osobom związanym z wielkopolskim górnictwem za ogromny trud i poświęcenie, jakie każdego dnia wkładają w swoją pracę oraz złożył wyrazy szacunku i uznania, życząc wszelkiego powodzenia i szczęścia.

 

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 04.12.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:59