Barbórka w Wielkopolsce

Treść archiwalna

Z okazji górniczego święta - Barbórki, wojewoda Piotr Florek spotkał się z wielkopolskimi górnikami w Kłodawie i Turku.

W Kopalni Soli w Kłodawie odbyła się Akademia Barbórkowa. Świętowano w wyjątkowym miejscu - w solnej grocie 600 metrów pod ziemią. Składając górnikom życzenia, wojewoda zauważył, że zasobność złoża soli szacowana jest na 20 lat, a planowa dywersyfikacja produktów i produkcji zapewni górnikom pracę na kolejne lata. Kopalnia w Kłodawie jest największym producentem soli drogowej w Polsce.

Wojewoda uczestniczył też w uroczystości w Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów” w Turku. Po uroczystej mszy świętej w kościele p.w św. Barbary uczestnicy udali się do klubu „Barbórka”, gdzie wręczone zostały odznaki honorowe i jubileuszowe oraz nadano stopnie górnicze. Odznakę Honorową Zasłużony dla Górnictwa Rzeczypospolitej Polskiej otrzymało 7 górników. Złotą odznakę za 50-letnią nienaganną pracę otrzymał jeden górnik. Przyznano także Odznaki Zasłużony Pracownik Kopalni „Adamów”, Srebrne i Brązowe Odznaki za długoletnią pracę.

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 04.12.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:58