Bezpieczne ferie dla dzieci i młodzieży

Treść archiwalna

Podczas rozpoczynających się dziś w Wielkopolsce ferii zimowych, blisko 18 tysięcy dzieci i młodzieży szkolnej w ramach różnej formy aktywności, spędzać będzie w naszym województwie wypoczynek. O tym, w jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo podczas ferii oraz działaniach służb w tym zakresie, mówili podczas konferencji prasowej: wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, wielkopolski komendant wojewódzki PSP bryg. Andrzej Bartkowiak, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu insp. Roman Kuster oraz wicekurator oświaty Zbigniew Talaga.

- Jesteśmy przekonani, że dzieci i młodzież z Wielkopolski będą wypoczywać w warunkach bezpiecznych. Jest to zadanie dla służb. Zobligowałem administrację zespoloną do przeprowadzenia kontroli nie tylko w escape roomach, ale także w innych miejscach, gdzie prowadzona jest działalność o zwiększonym ryzyku dla konsumentów - mówił wojewoda. Są to między innymi parki linowe, tory quadowe, kartingowe, zajęcia survivalowe, paintball. Wielkopolscy strażacy zaplanowali kontrolę 72 tego typu obiektów. Do tej pory, w 20 miejscach strażacy stwierdzili łącznie 88 nieprawidłowości. Wydano 1 zakaz eksploatacji i nałożono 2 mandaty karne.

Wojewoda zwrócił się także z wnioskiem do administracji zespolonej w sprawie działań przypominających i kontrolnych wobec właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, dotyczących obowiązku odśnieżania dachu oraz elementów elewacji. Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim obiektów wielkopowierzchniowych, ale również budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

Jak poinformował komendant Roman Kuster, wielkopolska policja prowadzi działania w ramach ogólnopolskiej akcji KGP "Dojedźmy bezpiecznie do celu - Bezpieczne Ferie 2019". Na stronie internetowej wielkopolskiej policji znajduje się wykaz, gdzie można skontrolować autokar przewożący dzieci na ferie.

Wzorem lat ubiegłych, strażacy przystąpili do akcji "Bezpieczne lodowiska". W ramach prowadzonych działań, strażacy pomagają zorganizować miejsce zimowych zabaw na lodzie, aby najmłodsi mogli korzystać z tego rodzaju atrakcji w sposób bezpieczny.

Również wielkopolski kurator oświaty apeluje, aby przed wysłaniem dziecka na wypoczynek zapoznać się bardzo dokładnie z zaproponowaną przez danego organizatora wypoczynku ofertą. Należy sprawdzić, czy oferta znajduje się w bazie wypoczynku. Informacje na ten temat zawiera ogólnopolska baza wypoczynku, prowadzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dostępna na stronie internetowej pod adresem http://wypoczynek.men.gov.pl. Nieprawidłowości dotyczące organizacji wypoczynku, w szczególności w sytuacji wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia uczestników, można zgłaszać telefonicznie do Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz delegatur kuratorium w Pile, Lesznie, Kaliszu i Koninie.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 14.01.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 07.02.2019 - 08:43