Budowa zbiornika retencyjnego w podpoznańskiej gminie Kleszczewo

Treść archiwalna

Jest zielone światło dla budowy zbiornika retencyjnego w Tulcach. Dziś szczegóły planowanej inwestycji przedstawili na konferencji prasowej: wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, zastępca prezesa Wód Polskich ds. ochrony przed powodzią i suszą Krzysztof Woś oraz wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Zdzisław Krasnodębski.

Zbiornik "Tulce" to zbiornik retencyjny wód powierzchniowych w dolinie rzeki Meciny, w pobliżu miejscowości Tulce w gminie Kleszczewo, która jest terenem intensywnej produkcji rolnej. Planowane przedsięwzięcie wynika z realizacji "Programu Małej Retencji Wodnej na lata 2016-2030 dla województwa wielkopolskiego" uchwalonego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 21 marca 2016 roku.

Powierzchnia zbiornika będzie wynosiła 21,57 ha, powierzchnia lustra wody 15,97 ha. Koszt realizacji na etapie opracowania projektu wyliczono na kwotę 17 841 354, 93 zł. Zaplanowano uzyskanie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 15 165 151,67 zł, pozostałe środki z budżetu państwa w wysokości 2 676 203,26 zł.

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk poinformował, że zbiornik ten doskonale wpisuje się w program retencji wody. - Mimo, iż nie jest to duża inwestycja, jednakże jego funkcja jest niezwykle ważna w gminie, zabezpieczając ją w wodę, szczególnie pod kątem rolnictwa - mówił minister.

- Cieszę się z tego, gdyż pokazuje to jak ważne jest dobre wykorzystywanie funduszy europejskich, które mają służyć lokalnym społecznościom - dodał wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego profesor Zdzisław Krasnodębski.

Efektem budowy zbiornika będzie retencja wody w celu zwiększenia lokalnych zasobów wodnych w gminie Kleszczewo. Deficyt wody w tej gminie jest szczególnie odczuwalny w związku z tym, że teren jest pozbawiony naturalnych zbiorników wodnych.

- Jest to bardzo dobra informacja dla Wielkopolski, która zmaga się z niedoborem wody - zaznaczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. - Zbiornik ten jest ważny w trzech aspektach: rolniczym, zabezpieczając w wodę lokalne gospodarstwa rolne, przeciwpowodziowym, a także rekreacyjnym.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie wykopów w czaszy zbiornika, budowę zapory ziemnej wraz z żelbetową budowlą przelewowo-upustową, budowę drogi dojazdowej (w tym 200 m w koronie zapory), przebudowę istniejących w terenie instalacji melioracyjnych i gazociągu oraz regulację odcinka rzeki Męciny. 

Autor: Sebastian Antczak
Data utworzenia: 22.05.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 10.06.2019 - 08:20