Chemikalia w Komornikach zabezpieczone

Treść archiwalna

Dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego jednym z tematów było omówienie i wypracowanie stanowiska w sprawie chemikaliów składowanych w Komornikach (gm. Kleszczewo).

Podczas spotkania wojewoda wielkopolski Piotr Florek otrzymał opinie służb i instytucji zajmujących się ochroną środowiska. Były one zbieżne w kwestii określenia zaistniałej sytuacji, jako zagrażającej zdrowiu mieszkańców i niebezpiecznej dla środowiska. W związku z tym, wojewoda skierował do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismo o możliwości wystąpienia szkody w środowisku. Pozytywne rozpatrzenie wniosku może pozwolić na pokrycie kosztów usunięcia odpadów z rezerwy celowej budżetu państwa. W powyższej sprawie wojewoda rozmawiał też z Michałem Kiełsznią Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Andrzejem Janusiewiczem Generalnym Inspektorem Ochrony Środowiska. Niezależnie od tego rozwiązania, starosta powiatowy skierował do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wniosek o wpisanie magazynu na listę "bomb ekologicznych".

Obecnie teren składowania niebezpiecznych substancji w hali magazynowej jest zabezpieczony i całodobowo monitorowany. Po tym, jak w ubiegłym tygodniu doszło tam do rozszczelnienia w dwóch beczkach, budynek został zabezpieczony technicznie i objęty ochroną.

zdjęciezdjęcie

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 13.08.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:58