Dalsza rozbudowa poznańskiej Ławicy

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek udzielił zezwolenia na rozbudowę płaszczyzn lotniskowych Portu Lotniczego Poznań - Ławica wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedsięwzięcie objęte decyzją stanowi część większej inwestycji związanej z rozbudową i modernizacją poznańskiej Ławicy. Na wniosek inwestora, decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestycja obejmuje rozbudowę płaszczyzn samolotowych lotniska Poznań – Ławica w celu zwiększenia przepustowości lotniska, w tym budowę: równoległej drogi kołowania samolotów, drogi kołowania szybkiego zejścia po stronie wschodnie i zachodniej lotniska, płaszczyzny postojowej samolotów wraz ze stanowiskiem odladzania samolotów oraz budowę, rozbudowę i przebudowę infrastruktury technicznej.

Zgodnie z wcześniejszą decyzją wojewody wielkopolskiego z 18 kwietnia 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska, inwestor rozpoczął roboty budowlane związane z rozbudową i przebudową budynku terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Poznań – Ławica w Poznaniu, która jest technologicznie i funkcjonalnie powiązana z częścią inwestycji objętą niniejszą decyzją.

Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w sposób bezpośredni wpłynie na termin, w którym inwestor będzie uprawniony do rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie rozbudowy płaszczyzn lotniskowych, a tym samym determinuje w istotny sposób termin ich zakończenia.

Z uwagi na krótki czas, który pozostał do rozpoczęcia EURO 2012, nadanie przez wojewodę rygoru natychmiastowej wykonalności pozwoli zrealizować przedsięwzięcie w planowanym przez wnioskodawcę i wymaganym przez inne organy i instytucje terminie.

 

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 17.06.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:59