Deski od wojewody

Treść archiwalna

Blisko 230 sztuk nowoczesnych desek ortopedycznych trafi do zespołów ratownictwa medycznego województwa. Wraz z deskami Urząd przekaże kołnierze ortopedyczne dla dzieci i dorosłych, a także zestawy szyn Kramera. Wojewoda wielkopolski Piotr Florek przekazał dyrektorowi Witoldowi Draberowi 36 desek ortopedycznych, które trafią do ambulansów Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Dodatkowy sprzęt poprawi niewątpliwie jakość pomocy udzielanej pacjentom w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia – powiedział wojewoda podczas uroczystego przekazania sprzętu.

Do tej pory, w związku ze zbyt małą ilością sprzętu wykorzystywanego do unieruchamiania, istniał problem z jego wymianą między szpitalnymi oddziałami ratunkowymi a zespołami ratownictwa medycznego. Dodatkowe, w pełni zunifikowane deski mają zaradzić kłopotom z wymianą sprzętu. Projekt został sfinansowany z budżetu państwa ze środków nie wydatkowanych w 2009 roku w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego.

zdjęciezdjęcie

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 14.01.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:59