Dobosze Powstania Wielkopolskiego

Treść archiwalna

Już 15. raz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 wyróżniło statuetkami "Dobosza" popularyzatorów pamiętnego zrywu niepodległościowego. Tym razem wojewoda Piotr Florek wraz z marszałkiem województwa Markiem Woźniakiem wręczyli nagrody czterem laureatom.

Stefan Barłóg – prezes Towarzystwa – podkreślał znaczenie, jakie historia Wielkopolski ma dla kraju. Dzięki laureatom „Doboszy” owa wiedza upowszechniana jest również poza granicami regionu. W Pałacu Działyńskich odznaczenie odebrali: dr Włodzimierz Kwaśniewicz, dyrektor Muzeum Wojskowego w Drzonowie koło Zielonej Góry, organizator wystawy oraz autor publikacji książek i artykułów o powstaniu, Edmund Mikołajczak, historyk, publicysta i regionalista z Inowrocławia, prof. Bernard Piotrowski, historyk z UAM, autor licznych opracowań oraz Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego w Luboniu, organizujący imprezy patriotyczne i rajdy krajoznawcze powstańczymi szlakami.

Wyróżnieni dotychczas to naukowcy, regionaliści, historycy, artyści czy dziennikarze. Każdy z nich w wyjątkowy sposób zasłużył się dla promowania wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.

zdjęciezdjęciezdjęcie
zdjęciezdjęciezdjęcie

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 14.12.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:59