Dobosze Powstania Wielkopolskiego wręczone

Treść archiwalna

Po raz dziewiętnasty wręczono dziś Nagrody Honorowe Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Podczas uroczystości z udziałem wojewody wielkopolskiego Piotra Florka uhonorowano osoby i instytucje, które w sposób szczególny wyróżniają się w propagowaniu wiedzy o historii i znaczeniu powstańczych walk w Wielkopolsce.

Do zaszczytnego grona laureatów dołączyli: Jan Mielżyński, Jarosław Wawrzyniak oraz instytucje: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

W przekazanych gratulacjach wojewoda podkreślił, że przyznanie dziś wyróżnienie jest docenieniem postawy oraz zasług w kultywowaniu pamięci o zwycięskim zrywie Wielkopolan, zwłaszcza wśród młodego pokolenia.

Wojewoda wręczył także dwa Złote Medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej Januszowi Zbierskiemu i Krzysztofowi Jachnowi.  

zdjęciezdjęcie

Zdjęcia: Zdzisław Kościański

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 08.12.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:58