Dofinansowanie doposażenia bloku operacyjnego szpitala w Słupcy

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska podpisała dziś wspólnie ze starostą słupeckim Jackiem Bartkowiakiem umowę o dofinansowanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, doposażenia bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Do nowego obiektu szpitalnego zostanie przeniesiony między innymi blok operacyjny, w skład którego wchodzą trzy sale operacyjne, a zakupiony w ramach umowy sprzęt medyczny, będzie stanowił jego wyposażenie. Otwarcie nowego bloku zaplanowane jest na czwarty kwartał 2019 roku.

Zakup sprzętu wpłynie na poprawę jakości opieki nad pacjentem, poprawi nadzór nad jego bezpieczeństwem. Ponadto, skróci kolejki oczekujących na zabiegi. Całkowity koszt zadania wynosi 1 620 000 zł. Wysokość dotacji z budżetu państwa to 1 296 000 zł, co stanowi 80% wartości inwestycji. Wkład własny Powiatu Słupeckiego w wysokości 324 000 zł - stanowiący 20% całości inwestycji, został zabezpieczony i potwierdzony Uchwałą Rady Powiatu.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 26.11.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 02.01.2020 - 08:08