Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala w Turku

Treść archiwalna

W Starostwie Powiatowym w Turku, wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska podpisała wspólnie ze starostą tureckim Dariuszem Kałużnym umowę o dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla miejscowego szpitala.

Gośćmi wydarzenia byli posłowie Ryszard Bartosik i Zbigniew Hoffmann, skarbnik powiatu Teresa Borkowska, dyrektor szpitala Krzysztof Sobczak, przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Piotr Szewczyński oraz przewodnicząca Komisji Zdrowia Krystyna Szkudlarek-Graczyk,

SP ZOZ w Turku w ramach umowy zakupi aparat do znieczuleń, napęd ortopedyczny dużej i małej mocy do kości drobnych stopy i ręki, sterylizator parowy, wideokolonoskop. Całkowity koszt zadania wynosi 500 000 zł. Przyznana dotacja to 400 000 zł, co stanowi 80% wartości inwestycji. Wkład własny powiatu tureckiego w wysokości 100 000 zł - stanowiący 20% całości inwestycji, został zabezpieczony i potwierdzony uchwałą Rady Powiatu.

fot. Powiat Turecki / WUW

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 29.11.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 02.01.2020 - 08:10