„Godny wybór - przywrócenie wieku emerytalnego”

Treść archiwalna

Dziś w Poznaniu, w ramach kampanii społeczno-informacyjnej „Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”, zaprezentowano zmiany zasad przechodzenia na emeryturę.

Podczas spotkania, z udziałem m.in. wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisława Szweda, zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta RP Pawła Muchy, wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, Ewy Zydorek, sekretarza Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, przewodniczącego zarządu regionu Wielkopolskiej Solidarności Jarosława Lange oraz dyrektora poznańskiego oddziału ZUS Dobrochny Bubnowskiej, omówiono założenia reformy obniżającej wiek emerytalny, która wejdzie w życie od 1 października.

Prezentując założenia reformy, minister Paweł Mucha przypomniał, że ustawa podkreśla potrzebę uwzględnienia interesu społecznego i dialogu poprzez przywrócenie wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jest to też realizacja obietnicy wyborczej Prezydenta Andrzeja Dudy, Prawa i Sprawiedliwości oraz rządu premier Beaty Szydło. - Chcemy zaznaczyć w ramach kampanii, że kwestia nabycia prawa do emerytury nie oznacza obowiązku przejścia na emeryturę - podkreślił minister.

Ważnym ogniwem kampanii jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przyszły emeryt może zwrócić się do tej instytucji, aby zapoznać się z warunkami przejścia na emeryturę. W oddziałach ZUS od 1 lipca funkcjonować będą doradcy emerytalni, którzy przedstawią  prognozę wysokości świadczenia i wyjaśnią, w jaki sposób skorzystać z prawa do emerytury - zapowiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Już teraz doradcy w ramach pilotażu świadczą swoje usługi w oddziałach w Warszawie i w Zabrzu.

Obecna podczas spotkania sekretarz NSZZ Solidarność Ewa Zydorek, współorganizator kampanii, przypomniała, że ustawa nie jest obniżeniem wieku emerytalnego, a jedynie jego przywróceniem. Z wcześniejszymi zmianami większość, bo aż 75 proc. Polaków, się nie zgadzała - argumentowała.

- Zwracamy kolosalną uwagę na konsultacje społeczne. To są rzeczy bardzo ważne - mówił wojewoda Zbigniew Hoffmann. - Przywracamy normalność. Przejście na emeryturę ma być wyborem. Wojewoda podkreślił też bardzo dobrą współpracę między władzą publiczną i partnerem społecznym - NSZZ Solidarność.

Konferencja prasowa - Godny Wybór.Uczestnicy konferencji.Wiceminister Stanisław Szwed udziela wywiadu.Wojewoda, wiceminister oraz zastępca szefa kancelarii Prezydenta RP. Dyskusja uczestników konferencji.

7 zasad emerytalnych:

1. Moja emerytura - mój wybór
Celem przywrócenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn od 1 października 2017 r. jest przede wszystkim umożliwienie każdemu ubezpieczonemu podjęcie samodzielnej decyzji o momencie zakończenia aktywności zawodowej. Ustawa określa minimalny wiek, w którym można skorzystać z prawa do emerytury.

2. Emerytura to prawo, a nie obowiązek
Ustawa określa minimalny wiek emerytalny. Każdy ubezpieczony sam powinien podjąć decyzję o momencie zakończenia aktywności zawodowej. Decyzja zależy od indywidualnej sytuacji ubezpieczonego i związana jest m.in. z:
- oczekiwaniami co do wysokości otrzymywanych w przyszłości świadczeń emerytalnych,
- oceną stanu zdrowia,
- sytuacją ogólną i indywidualną pozycją na rynku pracy,
- planami dotyczącymi długości odpoczynku po zakończeniu aktywności zawodowej.

3. Sprawdź zanim wybierzesz
Decyzja o przejściu na emeryturę jest indywidualnym wyborem, ale aby go świadomie dokonać pomocne są dokładne kalkulacje. Powołani w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych doradcy emerytalni oraz dostępny kalkulator emerytalny umożliwią na bieżąco wyliczenie emerytury i podjęcie decyzji o okresie przedłużenia aktywności zawodowej, po osiągnięciu wieku emerytalnego.

4. Emerytura - wybieram świadomie
Już obecnie 17% ubezpieczonych podejmuje decyzję o późniejszym skorzystaniu z prawa do emerytury niż w obowiązującym (podwyższonym) wieku emerytalnym. Obecny algorytm obliczania świadczenia premiuje dłuższe pozostawanie w zatrudnieniu. Im dłużej pracujemy tym kapitał na koncie i subkoncie ubezpieczonego jest wyższy, a średnia dalsza długość życia niższa, co w konsekwencji daje wyższą emeryturę. Efektem opóźnienia przejścia na emeryturę o rok jest o ok. 8% wyższe świadczenie. Jest to jeden z największych przyrostów na świecie.

5. Bezpieczna praca do emerytury
Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Ustawa określająca minimalny wiek emerytalny zapewnia jednakowy 4-letni okres ochronny dla wszystkich pracowników. Oznacza to, że osoby, które skończą wiek 60/65 lat, a znajdują się już w okresie ochronnym, począwszy od października 2017 r., nadal będą z niego korzystać.

6. Emerytura zabezpieczona finansowo
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma zabezpieczone środki na wypłaty wszystkich świadczeń. Dobra sytuacja na rynku pracy spowodowała, że rynek pracodawcy zmienia się w rynek pracownika. Pracodawcom zależy na utrzymaniu wartościowych i doświadczonych pracowników, poprawiają się także warunki pracy. Wiele osób, które mogą lub będą mogły przejść na emeryturę będzie to skłaniało do kontynuowania pracy.

7. Polityka rodzinna wzmacnia emerytury
Na stabilność finansową systemu emerytalnego wpływ ma polityka rodzinna, której celem jest zwiększenie liczby narodzin, jakości wychowywania i kształcenia dzieci. Dzisiejsze wsparcie polityki prorodzinnej będzie miało wpływ na system emerytalny i w dłuższej perspektywie oznaczać będzie większe możliwości skierowania dodatkowych środków dla emerytów i rencistów.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 22.05.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 12.06.2017 - 12:25