Grupa robocza pod egidą minister Jadwigi Emilewicz

Treść archiwalna

O koncepcjach modernizacji dworca kolejowego w Poznaniu rozmawiali dziś uczestnicy spotkania zorganizowanego w Concordia Design w Poznaniu z inicjatywy minister rozwoju Jadwigi Emilewicz. Szefowa resortu o działaniach prowadzących do budowy nowego dworca rozmawiała w ramach grupy roboczej wspólnie z wojewodą wielkopolskim Łukaszem Mikołajczykiem, przedstawicielami zarządów spółek PKP, władzami Poznania, samorządu województwa, inżynierami i społecznikami.

Uczestnicy dyskusji akcentowali potrzebę porozumienia wszystkich właścicieli nieruchomości skupionych w obrębie węzła komunikacyjnego. Najważniejszym celem tych działań, jak podkreślili, powinno być przywrócenie funkcji obsługi pasażerskiej dworca. Szansą na finasowanie inwestycji może być nowa perspektywa unijna. - Podczas kampanii wyborczej zadeklarowałam pełne wsparcie w przebudowę poznańskiego dworca. Mamy sporą szansę na pozyskanie unijnych środków, dlatego przystępujemy w ramach utworzonej dziś grupy roboczej do współpracy. Kluczowe będą najbliższe miesiące, czyli stworzenie do połowy 2020 roku koncepcji nowego dworca, oczywiście z uwzględnieniem konsultacji społecznych z miastem i mieszkańcami, i finalnego projektu w 2021 roku - mówiła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Niebawem w sprawie włączenia w projekt przebudowy dworca placu dworcowego, zostanie podpisane porozumienie pomiędzy władzami PKP a miastem Poznań. Określi ono najważniejsze funkcje przewidziane dla tej części inwestycji. Jak deklarował Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, miasto przygotowuje politykę mobilności i jest gotowe do współpracy w tym zakresie z ministerstwem rozwoju i kolejarzami. Termin przygotowania koncepcji przewidziano na połowę 2020 roku i zostanie poprzedzone konsultacjami społecznymi. Sam projekt powinien być gotowy w 2021 roku.

- Dzisiejsze spotkanie to kontynuacja rozmów rozpoczętych przez mojego poprzednika Zbigniewa Hoffmanna. Nie jest to sprawa prosta, ale za to niezwykle paląca i jestem przekonany, że wspólnymi siłami ją rozwiążemy. Dziękuję za szybkie działanie minister Jadwidze Emilewicz, która zadeklarowała wsparcie i już rozpoczęła działania, czego efektem jest powołana grupa robocza. Doceniam także zaangażowanie ze strony PKP, parlamentarzystów partii rządzącej, władz miasta, urzędu marszałkowskiego oraz społeczników. Mamy wspólny cel i go zrealizujemy - mówił wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. 

Podczas spotkania zaprezentowano kwerendę historyczną dworca głównego. Przedstawiono także projekty architektoniczne zrealizowane w innych europejskich miastach oraz rozwiązania komunikacyjne służące pasażerom.

Uczestnikami spotkania grupy roboczej, ws. koncepcji modernizacji dworca, byli m.in.: minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju Robert Nowicki, wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski, członek zarządu PKP Małgorzata Zielińska, członek zarządu PKP Krzysztof Gołębiewski, prof. Daniel Załuski, profesor Stanisław Januszewski, Szymon Grabowski, miejski konserwator zabytków Joanna Bielawska-Pałczyńska.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 12.12.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 10.01.2020 - 12:12