Gwiazda Iraku dla kierownika WCZK

Treść archiwalna

Gwiazdę Iraku, odznaczenie wojskowe przyznawane przez Prezydenta RP żołnierzom Sił Zbrojnych, osobom cywilnym i uczestnikom Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku, otrzymał dziś Krzysztof Kołcz - kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Podczas uroczystości wojewoda Piotr Florek wręczył też Medale za Długoletnią Służbę pracownikom Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Krzysztof Kołcz w latach 2004 – 2005 służył w III zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego, wchodzącego w skład Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku. Jako szef Centrum Operacji Cywilno–Wojskowych oraz Szef Zespołu Wsparcia Gubernatora i Władz Prowincji Babilon koordynował akcją humanitarną „Polskie dzieci – dzieciom irackim”. W 2005 roku, na prośbę ówczesnego wojewody wielkopolskiego, w akcję zbiórki świątecznych prezentów dla uczniów irackich szkół włączyło się kilkadziesiąt placówek szkolnych z Poznania i powiatu poznańskiego, a także Dom Dziecka w Gnieźnie. Zebrano wówczas ponad 5 tys. tysięcy zabawek. Prezenty przesłane mostem powietrznym do Centrum Operacji Cywilno-Wojskowych Prowincji Babilon trafiły do irackich dzieci. Podobną akcję zbiórki przeprowadzono w 2008 roku. Krzysztof Kołcz był także koordynatorem akcji niesienia pomocy dzieciom irackim cierpiącym na schorzenia wzroku i narządów ruchu. Dzięki jego staraniom w jednym z poznańskich szpitali udało się przeprowadzić konsultacje ortopedyczne Ameera – dziewięcioletniego irackiego chłopca, u którego rozpoznano okołoporodowe porażenie splotu ramiennego z jednoczesną wadą obręczy barkowej. Poszerzone badania diagnostyczne pozwoliły na ustalenie dalszego planu leczenia chłopca.

Przyznane przez Prezydenta RP, na wniosek Ministra Obrony Narodowej odznaczenie, wręczył pułkownik Janusz Kurzyna, Zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu.

zdjęciezdjęciezdjęcie
                                                  zdjęcie

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 14.12.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:59