Jubileusz 100-lecia nauczania farmacji w Poznaniu

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska uczestniczyła dziś w uroczystościach z okazji stulecia nauczania farmacji w Poznaniu oraz 40-lecia Oddziału Analityki Medycznej.

Jubileusz uświetniła międzynarodowa konferencja naukowa, stanowiąca platformę dla wymiany wiedzy i doświadczeń. Obchody były też okazją do wręczenia przez wicewojewodę Anetę Niestrawską odznaczeń państwowych najbardziej zasłużonym dla Wydziału pracownikom.

Wczoraj władze uczelni wręczyły także dyplom doktora honorowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu profesorowi Romanowi Lesykowi z Narodowego Uniwersytetu Medycznego we Lwowie.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 15.11.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 03.12.2019 - 11:00