Jubileusz 155-lecia Gazowni w Poznaniu

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia wziął udział w uroczystościach barbórkowych połączonych z obchodami 155-lecia Gazowni w Poznaniu, gdzie wręczył Medale za Długoletnią Służbę wyróżnionym pracownikom Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa.

Koncesyjny obszar działania Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. obejmuje 382 gminy północno-zachodniej Polski. Sieć ma ponad 15 tys. km i 344 tys. przyłączy gazowych.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 09.12.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:59