Jubileusz 40-lecia SP ZOZ MSWiA w Poznaniu

Treść archiwalna

Poznański szpital MSWiA obchodzi w tym roku 40-lecie istnienia. Z tej okazji, wraz z gratulacjami z tytułu dostojnego jubileuszu, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył zasłużonym pracownikom szpitala odznaczenia państwowe. Gratulacje złożyła także wicewojewoda Marlena Maląg.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu ma 10 oddziałów i 20 poradni specjalistycznych, rozbudowane zaplecze diagnostyczne, z pracownią tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz Zakład Rehabilitacji Leczniczej i Osób Niepełnosprawnych.

Szpital MSW w Poznaniu ma również dwie kliniki: Klinikę Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii z nowoczesną Hybrydową Pracownią Naczyniową oraz Klinikę Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego z Pododdziałem Leczenia Udarów, zaliczaną do czołówki największych ośrodków w kraju pod względem nowoczesnego leczenia udarów mózgu.

Patronem szpitala jest poznaniak, prof. Ludwik Bierkowski (1801−1860) - współtwórca nowoczesnej medycyny polskiej XIX wieku, uczestnik powstania listopadowego. W latach 1821-1825 studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Berlińskiego. Uważany był „za urodzonego” chirurga.

Zdjęcia: Joanna Szczechowska

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 24.06.2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 27.07.2016 - 11:40