Jubileusz 90-lecia UEP

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął udział w uroczystym posiedzeniu senatu uczelni, zorganizowanym z okazji obchodów 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uroczystość uświetniło nadanie tytułu doktora honoris causa dr. Andrzejowi Byrtowi. W swojej historii ten zaszczytny tytuł uczelnia przyznała już 25 osobom szczególnie zasłużonym, o wysokim statusie naukowym, których praca i osiągnięcia wypełniają misję poznańskiego uniwersytetu.

Przypadający w tym roku jubileusz jest doskonałą okazją do dokonania podsumowań i wyróżnienia wszystkich osób, które przyczyniły się do rozwoju uczelni.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu od lat zajmuje wysokie pozycje w rankingach - nie tylko polskich, lecz także zagranicznych. Jest jedną z najstarszych uczelni ekonomicznych w Polsce. Na jej renomę wpływają zarówno osiągnięcia kadry akademickiej, jak i studentów oraz atrakcyjny program kształcenia czy wdrażanie nowatorskich projektów. Mury uczelni opuściło wiele wybitnych osobistości, mających realny wpływ na rozwój regionu i kraju.

Zdjęcie: Archiwum UEP

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann został powołany w skład Konwentu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Tworzą go przedstawiciele biznesu i administracji publicznej. Zadaniem konwentu jest między innymi współpraca z rektorem i senatem w budowaniu strategii rozwoju uczelni.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 19.05.2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 20.06.2016 - 14:45