Jubileusz Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska uczestniczyła dziś w uroczystościach z okazji 30-lecia Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę. W ramach jubileuszu, za upowszechnianie historii Polski oraz działalność społeczną, wicewojewoda wręczyła Brązowe Krzyże Zasługi wyróżnionym działaczom stowarzyszenia.

Wśród zaproszonych gości obecny był także wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego profesor Zdzisław Krasnodębski.

Wicewojewoda odczytała także list gratulacyjny od szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka skierowany do uczestników obchodów jubileuszu. - Trzydzieści lat działalności wielkopolskiego stowarzyszenia wypełniły zabiegi o zadośćuczynienie ofiarom niemieckich prześladowań. Nie mniejsze znaczenie ma dla Państwa trwałe upamiętnianie losów ponad stu pięćdziesięciu tysięcy Wielkopolan, którzy zostali deportowani przez Niemców do niewolniczej pracy - napisał szef urzędu.

Obchody rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem Świętego Wojciecha w Poznaniu. Bezpośrednio po nabożeństwie uczestnicy ceremonii wraz z pocztami sztandarowymi złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą pamiątkową ku czci Mieszkańców Poznania i Wielkopolski, ofiar II wojny światowej na murze Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan.

Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Wielkopolsce, które powstało w 1989 roku jest organizacją skupiającą osoby wywiezione do niewolniczej pracy podczas II wojny światowej. Dokumentuje losy Polaków poszkodowanych przez nazistowskie władze oraz zapewnia pomoc materialną i prawną.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 26.04.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 11.05.2019 - 07:45