Jubileusz stulecia „Społem”

Treść archiwalna

Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę wręczył dziś wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk zasłużonym pracownikom z okazji jubileuszu stulecia „Społem” Poznańskiej Spółdzielni Spożywców w Poznaniu.

Uroczystość odbyła się dokładnie w setną rocznicę uruchomienia przez spółdzielnię pierwszych sklepów w Poznaniu. Obecnie jest jednym z najdłużej istniejących podmiotów gospodarczych. Działa w placówkach w branży spożywczej i przemysłowej.

„Społem” współpracuje z instytucjami charytatywnymi oraz działa na rzecz lokalnej społeczności. Wspiera między innymi Stowarzyszenie Na Tak oraz Hospicjum Palium. Dba o seniorów, organizując różnego rodzaju aktywności w ramach spotkań Koła-Seniora. Oprócz działalności handlowej prowadzi także działalność kulturalną i edukacyjną.

W ramach prowadzonej Izby Tradycji i Pamięci, gromadzi pamiątki dokumentujące bogatą historię spółdzielczości.  

fot. "Społem"

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 10.12.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 08.01.2020 - 09:00