Jubileusz Zenona Wechmanna

Treść archiwalna

Jubileusz 90. rocznicy urodzin obchodzi w tym roku Zenon Wechmann, prezes Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział Wielkopolski i przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dziś, podczas okolicznościowego przyjęcia w gronie przyjaciół, kombatantów, władz wojewódzkich oraz młodzieży z jubilatem spotkała się wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg, która wręczyła w imieniu wojewody pamiątkową szablę i złożyła życzenia, życząc wszelkiej pomyślności i nieustającej pogody ducha.

Zenon Wechmann urodził się 25 października 1927 roku w Poznaniu w rodzinie o patriotycznych tradycjach. Od maja 1935 do września 1939 roku był zuchem, a następnie harcerzem V Hufca Harcerzy im. Ks. Józefa Poniatowskiego. W czasie okupacji przebywał w Poznaniu. Był przymusowym robotnikiem w niemieckich zakładach „Centra”. Jednocześnie uczył się na tajnych kompletach. Po wojnie kontynuował naukę w szkole wieczorowej w Poznaniu, a także powrócił do działalności w Związku Harcerstwa Polskiego, służąc w „Poznańskiej Piątce”. Uczestnik II konspiracji. Po likwidacji ZHP, sprzeciwiał się próbom włączenia druhów do komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej i wraz z gronem przyjaciół podjął konspiracyjną działalność harcerską, przyjmując pseudonim „Czarny Wilk”. Został aresztowany we wrześniu 1952 roku i osadzony w areszcie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. Kochanowskiego, później w więzieniu przy ul. Młyńskiej. Był męczony fizycznie i psychicznie. 23 stycznia 1953 r. wraz trzema druhami stanął przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Poznaniu. Został skazany na 7 lat pozbawienia wolności, 3 lata utraty praw obywatelskich i honorowych oraz pozbawienie mienia. Wyrok odsiadywał w ciężkim zakładzie karnym w Rawiczu, w obozach pracy dla więźniów politycznych w Potulicach i Piechcinie-Bielawach. Został zwolniony na podstawie amnestii w lutym 1955 roku.

Od utworzenia w 1989 roku Oddziału Wielkopolska Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego działa w jego strukturach. Wieloletni wiceprezes i prezes Związku oraz przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej. Wiele sił i energii wkłada w kształtowanie patriotycznych postaw harcerzy, młodzieży szkolnej. Jest miłośnikiem gór, wędrówek i aktywnym uczestnikiem rajdów po ukochanych Bieszczadach. Kapitan Zenon Wechmann jest bohaterem filmu dokumentalnego Jolanty Hajdasz pt. „Tropem Wilka”, wielokrotnie emitowanym w Telewizji Polskiej.

Wicewojewoda składa życzenia jubilatowi. Wicewojewoda odczytuje okolicznościowy list. Wicewojewoda wręcza w imieniu wojewody pamiątkową szablę.Zenon Wechmann.Głos zabiera Zenon Wechmann.Wicewojewoda razem z jubilatem kroją tort.Uczennica gra na fortepianie.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 26.10.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 14.11.2017 - 10:40